— Vi har lykkes svært godt på satsingen på innskuddsbaserte produkter, sier adm. direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv.

Det er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge, og har hovedkontor i Fyllingsdalen i Bergen.

Resultat før skatt for Nordea Liv ble i fjor 532 millioner kroner, mot 520 millioner kroner året før.

Jørund Vandvik har sterk tro på innskuddspensjon fremover.

— Myndighetenes beslutning om å utvide innskuddssatsene fra og med 2014 gjør innskuddspensjon til et enda bedre alternativ for bedriftene og deres medarbeidere, sier han.

Ved utgangen av tredje kvartal i fjor hadde Nordea Liv 16 prosent andel av markedet for innskuddspensjon for bedriftskunder, mens markedsandelen blant privatkunder var hele 55 prosent.

— God kursutvikling på aksjer bidro sterkt til at den typiske innskuddspensjonskunden i Nordea Liv i fjor fikk en avkastning på sine pensjonsmidler på 14,8 prosent, sier Vandvik.

Nordea Liv økte i fjor sin forvaltningskapital med 14 prosent til 73,3 milliarder kroner.

Nordea Liv Norge AS    
Tall i millioner kroner 2013 2012
Premieinntekter 8746 8480
Resultat før skatt 532 520
Vandvik.jpg
Foto: Nordea Liv