Sammenlignet med tredje kvartal i fjor, økte inntektene med 20 millioner dollar til 300 millioner USD, og driftsresultatet økte fra 41 til 68 millioner dollar. Etter årets tre første kvartaler er omsetningen på 885 millioner dollar.

— Tredje kvartal viser et godt resultat. Det reflekterer høy og stabil utnyttelse av riggene våre, og fortsatt god vekst og inntjening på brønntjenester, sier kommunikasjonsdirektør Gisle Johanson i Odfjell Drilling.

Solgte seg ut

Inntil 27. september i år var Odfjell Drilling et familieselskap, eid av søstrene Helene og Marianne Odfjell. Men i høst la Marianne Odfjell sine 56 millioner aksjer ut for salg, og hun oppnådde da en pris på 42 kroner pr. aksje.

Inntil hun solgte seg ut eide hun 30 prosent, og prisen for denne andelen verdsatte hele selskapet til 8,4 milliarder kroner.

Etter børsnoteringen 27. september har aksjen vært oppe i 44,20 som topp, mens bunnoteringen har vært 38,90 kroner.

Toppnoteringen skjedde i slutten av oktober, mens kursen i november har gått jevnt nedover. Børskursen klokken 13.00 i dag var kroner 40,50.

God lønnsomhet

Odfjell Drilling, som har hovedkontor i Bergen, henter sine inntekter fra tre områder. Mobile rigger står for 57 prosent, plattformboring og teknologi 26 prosent, mens boretjeneser står for resten.

Selskapet opererer fem flytende rigger, som alle er beskjeftiget på kontrakter med god lønnsmhet.

I forbindelse med kvartalsrapporten opplyser selskapet at to av riggene har vært ute av drift, såkalt nedetid, to uker i november på grunn av vedlikehold. Men effekten av dette vises først i inntjeningen for fjerde kvartal.

Odfjell Drilling oppgir at ved utgangen av tredje kvartal var ordrereserven på 5,4 milliarder USD, fordelt på de neste åtte årene.

Odfjell Drilling - per 3. kvartal    
Tall i millioner USD 2013 2012
Driftsinntekter 885 805
Driftsresultat 196 130
Resultat før skatt 132 101