Navn Formue Inntekt Skatt
Tønjum Gerd Ohnstad (62) 25 686 000 1 240 400 621 567
Gjerde Jon Ingemar (38) 23 606 000 30 233 600 8 714 485
Dyrud Olav (65) 19 595 000 3 164 500 1 116 976
Himle Tore Asbjørn (38) 18 519 000 6 438 400 2 028 994
Halrynjo Marita Himle (44) 17 624 000 6 405 300 2 002 812
Thorbjørnsen Annelise (53) 12 218 000 78 500 143 603
Hellerslien Eli Bjørke (46) 9 178 000 30 896 700 8 902 812
Brun Elisabeth (53) 8 534 000 3 022 400 953 914
Tvilde Jan (54) 8 175 000 1 830 200 620 611
Dyrdal Ivar (67) 7 718 000 587 900 247 771
Rongve Jakob (55) 7 333 000 2 561 800 907 156
Hernes Knut Helge (62) 6 861 000 752 500 371 596
Johannessen Torleif (78) 6 701 000 1 066 200 425 295
Himle Inger Johanne (69) 6 616 000 784 200 321 296
Jersin Rolf Torstein (55) 6 186 000 1 498 700 500 109
Bjørke Guro (70) 5 855 000 917 200 309 406
Tveit Mons (47) 5 712 000 1 609 500 661 305
Opheim Alf (83) 5 686 000 636 600 232 863
Rørlien Erling (70) 5 576 000 559 100 212 497
Lauritzen Jan Øyvind (40) 5 143 000 410 300 187 902