Navn Formue Inntekt Skatt
Lone Åse Marian (60) 21 254 000 0 130 246
Lone Alf (64) 20 249 000 0 133 730
Jacobsen Atle Johan (54) 16 677 000 0 192 039
Borge Ola (74) 13 485 000 394 600 251 004
Jacobsen Jostein (61) 12 673 000 1 103 400 559 448
Svensson Morten (65) 10 199 000 1 353 400 633 871
Solberg Torleif Bjarne (64) 10 072 000 869 700 346 157
Lone Ronny (36) 9 076 000 692 800 293 909
Elvik Kari (56) 9 004 000 466 100 230 965
Jacobsen Arild Johan (63) 8 875 000 335 300 182 298
Håland Oddvin (51) 8 515 000 846 500 382 283
Lone Ingard Bjarne (60) 8 132 000 1 061 400 376 522
Jacobsen Inga (53) 7 974 000 504 100 239 176
Tysse Bertin Kåre (64) 7 365 000 1 526 300 539 698
Røiseth Kjell (65) 7 279 000 1 360 000 447 172
Bognøy Kristian (74) 6 919 000 760 100 305 268
Rød Helge Lars (64) 6 914 000 1 405 500 483 984
Solberg Aksel Magne (70) 6 750 000 161 400 111 560
Solberg Thoralf (34) 6 712 000 520 500 245 749
Solberg Jon Kristian (69) 6 307 000 64 800 57 844