Navn Formue Inntekt Skatt
Stokke Helge Martin (54) 94 480 000 50 621 400 15 262 924
Larsen Terje (55) 18 477 000 2 287 400 977 571
Vågenes Bjørn Johnny (45) 8 086 000 3 706 800 1 139 752
Ektvedt Inger Johanne (60) 6 374 000 3 717 400 1 465 714
Eldøy Jostein (58) 6 366 000 1 258 900 647 863
Solberg Svein Magne (53) 5 822 000 961 100 419 427
Walde Åge (55) 5 387 000 600 900 217 952
Hagen Bjørn (72) 5 258 000 602 000 222 209
Tveit Kenneth M Østrem (37) 3 055 000 1 314 000 672 060
Bjørkheim Anders (62) 2 929 000 753 100 252 917
Grønhaug Terje (56) 2 756 000 462 800 174 883
Moldekleiv Alf Helge (50) 2 721 000 818 400 252 993
Skauge Karen Hagen (43) 2 718 000 603 900 266 560
Gripsgård Elin (48) 2 377 000 405 000 163 432
Valde Arne Martin (57) 2 264 000 366 900 140 331
Tveito Anna Josefine (64) 2 224 000 421 700 176 991
Torvund Kjell Normann (56) 2 154 000 448 800 183 262
Dale Linda (32) 2 152 000 241 100 92 548
Strømme Rolf (63) 2 146 000 3 939 300 1 156 293
Sagstad Trygve (51) 2 145 000 887 800 373 110