Navn Formue Inntekt Skatt
Bolseth Magnus (75) 31 296 000 3 817 400 1 405 399
Bolseth Morten Ove (48) 12 955 000 2 284 400 814 313
Bolseth Geir Atle (44) 11 437 000 1 655 300 614 588
Bolseth Jan Helge (38) 10 158 000 2 057 300 719 516
Hetle Ivar Johan (37) 8 419 000 709 400 317 412
Hole Bjarne Henry (52) 6 832 000 451 500 203 819
Skarstein Anton (84) 6 245 000 196 000 116 763
Henden Arne (71) 6 072 000 407 600 183 169
Ommedal Rasmus (58) 5 406 000 475 300 229 588
Rønnekleiv Eldar Erik (45) 4 643 000 320 900 142 182
Kleppe Svein (54) 4 306 000 1 201 800 433 459
Flølo Anders (53) 4 229 000 716 100 280 677
Henden Kristen (73) 4 192 000 718 500 243 155
Hauge Kristen Johan (61) 4 027 000 436 300 173 288
Slagstad Kari-anne Skrede (38) 3 962 000 20 900 18 950
Skinlo Arne (52) 3 847 000 0 21 917
Skinlo Odd Peter (55) 3 814 000 631 900 225 265
Wøien Jorunn Målfrid (71) 3 542 000 329 100 121 716
Holme Jakob Nikolai (64) 3 524 000 437 400 166 839
Aske Jostein (73) 3 471 000 593 900 202 729