Navn Formue Inntekt Skatt
Hjelmeland Fritz (64) 84 194 000 210 700 565 462
Hjelmeland Frank Magne (52) 65 392 000 18 420 600 5 880 257
Jacobsen Egil (51) 16 461 000 845 100 453 127
Farsund Frode Geir (45) 15 156 000 845 100 423 400
Farsund Leif Odde (44) 14 051 000 822 000 405 307
Farsund Tore (38) 13 670 000 899 300 449 617
Ekreskar Trygve (64) 12 491 000 2 198 300 749 808
Jacobsen Torill Selvik (50) 10 774 000 231 200 204 650
Klakegg Harald (66) 10 331 000 1 930 400 647 371
Klakegg Gunnar (36) 10 228 000 3 935 100 1 236 013
Hafstad Magne Sturle (45) 9 125 000 1 518 900 557 745
Lefdal Ragnhild Johnsen (57) 8 755 000 1 227 300 421 162
Solheim Bjørn (62) 8 608 000 871 900 346 669
Drage Ola (60) 8 551 000 1 176 900 414 629
Gravdal Magne (75) 8 442 000 80 700 109 527
Furelid Jan Andreas (57) 8 188 000 733 700 301 260
Holvik John Magne (64) 7 654 000 1 288 200 514 141
Holsen Arvid (49) 7 471 000 1 622 600 707 920
Myklebust Ragnhild (76) 7 156 000 717 200 270 066
Hafstad Olianne Olga (81) 7 126 000 990 500 342 708