Navn Formue Inntekt Skatt
Kvikne Margny (65) 5 567 000 631 300 279 264
Bjørk Narve Johannes (46) 3 423 000 797 800 358 502
Nesse Erling (46) 3 045 000 802 600 358 884
Engan Gunnar (51) 2 890 000 1 479 200 749 211
Kvikne Unni Marie (42) 2 820 000 174 700 86 010
Mæland Anders Stølen (53) 2 730 000 301 100 123 804
Ese Lars M (75) 2 483 000 145 800 55 418
Kvikne Marta (40) 2 469 000 374 700 157 883
Menes Inge (48) 2 467 000 173 000 71 729
Sæle Nils Reidar (63) 2 382 000 0 33 358
Nesse Elsa Lønne (73) 2 343 000 189 900 70 701
Sande Bjørn Skanke (52) 2 069 000 715 500 276 428
Jordanger Johannes (70) 2 069 000 178 400 62 632
Gjerde Johannes (92) 2 001 000 258 400 84 374
Målsnes Arvid (66) 1 978 000 115 000 53 011
Grøneng Anders (61) 1 947 000 283 700 112 611
Egeland Thor Aage (54) 1 888 000 1 101 600 769 951
Kvikne Kari (36) 1 879 000 262 200 113 610
Huus Reidar Gunnar (58) 1 797 000 642 400 300 661
Øksdal Sigurd (83) 1 635 000 172 000 53 297