Han krevde 33 millioner kroner i erstatning i en rettssak han tapte. Nå får han fem millioner kroner og ankesaken droppes.

Jarle Nordnes solgte eiendommer for 266 millioner kroner til familien Røssland, gjennom sitt selskap Nordnes Eiendom. Fra midten av 2005 og til nyåret 2007 hadde Nordnes solgt rundt ti eiendommer til Røssland-familien for 168 millioner kroner.

Blankoskjøte

95 millioner kroner var utestående da Røssland la inn budet på Tennis Paradis på 65 millioner kroner. Få dager før hadde Nordnes og kompanjongen Oddvar Jacobsen kjøpt Tennis Paradis for 40 millioner kroner. Jarle Nordnes kjøpte på denne tiden mange eiendommer. Med en gang eiendommene var kjøpt fikk megler beskjed om å selge videre til høyere pris.

Eiendomshandlene foregikk i rakst tempo med DnB Nor Eiendom som megler og i mange tilfeller Røssland-familien som kjøper. Eiendommene ble solgt med blankoskjøte og kjøper skulle selge dem videre. Røssland-familien klarte ikke å selge Tennis Paradis videre, det samme gjaldt to bankbygg i Odda og Måløy, som Røssland hadde kjøpt for 33 millioner kroner.

Tapte

Nordnes saksøkte megler for et tap på 33 millioner. Han hevdet at DnB Nor Eiendom ved blant andre megler Petter Grevstad Theodorsen hadde handlet i strid med god meglerskikk ved ikke å advare mot at Røssland-familien manglet finansiering.

Nordnes tapte saken i Bergen tingrett, men anket saken. Den var berammet 28. november, men nå har banken inngått forlik med eiendomsinvestor Nordnes.

Reddet av markedet

Etter det Bergens Tidende kjenner til er forliket sammensatt, men Nordnes får cirka fem millioner kroner kontant av DnB Nor Eiendom. Nordnes skal ha ettergitt et krav på Røssland-familien, og familien skal ha gjort en hemmelig avtale med DnB Nor Eiendom. I tillegg har markedet for næringseiendom endret seg kraftig, slik at det beregnede tapet Nordnes ville hatt for 2,5 år siden, er kraftig redusert i dag.

-  Jeg kan ikke kommentere innholdet i forliket, men jeg er godt fornøyd. Du kan si at markedet har hjulpet saken. Tapene er mindre nå, siden det er verdiene på erstatningstidspunktet som gjelder, sier Nordnes.

Innrømmer ikke ansvar

Administrasjonssjef Norleiv Pedersen i DnB Nor Eiendom bekrefter at det er inngått forlik med Jarle Nordnes.

-  Jeg kan bekrefte at det er inngått en avtale som løser tvistesaken. Jeg kan ikke si noe om forliksbeløpet, det er en del av avtalen, sier Pedersen.

-  Er dette en innrømmelse av megleransvaret fra DnB Nor Eiendoms side?

—  Forliket er ikke en erkjennelse av ansvar. Motivet er rett og slett et ønske om å få avsluttet saken, sier Pedersen.

- Hvor mange parter er involvert i forliket?

-  Kun Jarle Nordnes.

-  Hvordan har Røssland vært involvert?

-  De er ikke part i avtalen. Innholdet i avtalen skal ikke omtales av partene, vi må ha respekt for det avtalte, så det kan jeg ikke si noe om, sier Pedersen.

Tommy Røssland sier til BT at familien har lagt bak seg denne saken og ønsker ikke å kommentere hva de har bidratt med for å få til et forlik.