— No vil vi møtes i retten, seier Paul Leland i AMA Capital.

Han har leia forhandlingane med Berge Gerdt Larsen. AMA Capital er finansiell rådgivar for långivarane som hadde lånt 5,5 milliardar kroner til selskapet.

Bitter strid Petromena hadde tre moderne riggar under bygging i Singapore då selskapet gjekk over ende for eitt år sidan. Bergensaren Berge Gerdt Larsen, som hadde bygt opp selskapet, meinte steile långivarar måtte bere mykje av ansvaret for at selskapet gjekk over ende.

Långivarane på si side, har kritisert Larsen for å kare til seg urimelege fordelar, og for å stille krav som gjorde det uråd å unngå ein konkurs.

Den bitre tonen frå før konkursen held fram, med krav og motkrav og søksmål og varsel om rettssaker over heile verda, i Singapore, Skottland, Bergen og New York.

Ville ha 1,8 milliardar I tillegg til långivarane som hadde lånt ut 5,5 milliardar kroner - og som i ulik grad vil få att pengane sine - meinte Larsen at han og hans selskap hadde 1,8 milliardar kroner til gode i Petromena-buet.

Samstundes som dei krangla offentleg fekk truleg utsikta til årelange konfliktar i rettssalane partane til å møtast til løynde forhandlingar om eit forlik.

I månadsskiftet oktober november trudde både Paul Leland, som representerer långivarane, og Larsens advokat i USA, Seth Taube, at eit forlik var like om hjørnet.

— Eit potensielt oppgjer som gir Larsen mange millionar dollar ligg på bordet. Vi håpar å kome til semje om ein avtale i løpet av dei neste vekene, sa Larsens advokat i USA, Seth Taube til Dagens Næringsliv 1. november i år. BT lukkast ikkje å få kontakt med Taube i går.

Ville ikkje fire Utkastet til avtale skulle gje Larsen 25 millionar dollar, cirka 150 millionar kroner. Men Larsens advokat var også påpasseleg med å understreke at det ikkje var nokon avtale før den var signert.

Det gjorde han lurt i.

— Det var ein del spørsmål som måtte handterast, seier Leland til Bergens Tidende.

Ifølgje Leland stranda forhandlingane mellom anna på at Larsen ikkje ville fire på kor mykje pengar han skulle få, sjølv om det viste seg at det var mindre pengar i potten som skulle fordelast mellom kravshavarane, enn långivaren trudde då framlegget til avtale vart lagt på bordet tidlegare i haust.

Bustyret tok pause Bustyrar i Petromena-konkursen, Knut Ro, gjekk med på å leggje delar av bustyrararbeidet på is, i påvente av ei avklaring mellom långivaren og Larsen.

— Dei største kreditorane i alle konkursbua er obligjasjonseigarane (långivarane, red. merk) og Larsen. Greier dei å bli samde er mykje gjort, sa Ro til Dagens Næringsliv 1. november i år.

Men den semja ser det altså ikkje ut til å bli noko av.