I dag har Lars Ove Rimmereid, bonde og ordførarkandidat for Senterpartiet, inngått ein forliksavtale med Fitjar kommune og Midtfjellet Vindkraft AS.

Av den går det fram at han trekkjer kravet sitt til Sunnhordland tingrett med mellombels avgjerd om at vegen over Rimbareid mot Midtfjellet ikkje kan nyttast til tungtrafikk før spørsmålet om vegen er heilommunal.

Forrige måndag sette den gamle traktorgravaren sin over Kvernavegen, slik at anleggstrafikken som førebur vindmølleparken på Midtfjellet måtte køyra over naboen si utmark.

— Eg blei provosert og ville visa litt musklar, eg óg, sa Lars Ove Rimmereid til bt.no.

Vegen var stengt i eit par timar inntil Fitjar-lensmannen bad Rimmereid om å fjerna traktoren.

Ifølgje forliket skal Midtfjellet Vindkraft få kunna bruka den omstridde vegen uhindra fram til den permanente tilkomstvegen til vindparken i fjellet er ferdig.

Løyvet gjeld transport av både personell og anleggsmaskinar og utstyr. Lars Ove Rimmereid pliktar seg til å ikkje hindra trafikken meir.