Et forskningsprosjekt om den kommunistiske sabotasjeorganisasjonen Saborg i Bergen endte i fjor i full krig mellom hisstoriker Lars Borgersrud og Museum Vest. Nå har de stridende parter inngått forlik.

Dermed er det klart at det vil komme to bøker om historien Saborg. Opprinnelig skulle søksmålet mot Museum Vest om opphavsretten behandles i Nordhordland tingrett i mai 2015.

I forliket blir det slått fast at begge parter har rett til å utgi bok om Saborg, men utgivelsene kan tidligst skje 15. oktober neste år.

— Nødvendig beklagelse

— Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk et forlik. En rettsprosess ville blitt ekstremt krevende, sier direktør Stig Stark-Johansen i Museum Vest.

Han mener det er positivt både for Bergen og for historien at striden løste seg slik.

Også Lars Borgersrud sier seg fornøyd.

— Det som var viktig for meg var at Museum Vest kom med sin beklagelse. Da var det grunnlag for å gå videre, sier han.

Støttet av Trond Mohn

Fra starten høsten 2008 og inntil det skar seg høsten 2013 var forskningsprosjektet om Saborg i Bergen og på Vestlandet et samarbeid mellom Lars Borgersrud og Museum Vest, der Borgersrud var prosjektleder.

Siden har de kranglet så fillene føk, blant annete i Bergens Tidendes spalter. Striden har stått om hvem som eide prosjektet. Den kjente motstandsmannen August Rathke, som også var en del av stridens kjerne, støttet Borgersrud i feiden.

Det samme gjorde Trond Mohn, som har støttet bokprosjektet med en million kroner. I løpet av striden valgte Museum Vest å betale tilbake 200.000 kroner av pengegaven fra Mohn.

Kamp om materialet

Etter at konflikten oppsto høsten 2013 har det vært to prosjekter. Det ene har Lars Borgersrud ledet, i samarbeid med LO i Bergen og Omland. Det andre har vært ledet av Museum Vest, som engasjerte historiker Ole Jakob Abraham som forfatter.

Borgersrud karakteriserte museets fremgangsmåte som et kupp, og krevde å få utlevert alt materiale fra den tiden han var prosjektleder, slik at Abraham i så fall ville bli nødt til å begynne helt fra grunnen av.

Etter at de nå har inngått forlik, er denne prosessen nullstilt, og det vil altså komme to bøker neste høst om Saborg.

- Bra med to bøker

— Dette er en ganske ukjent del av krigshistorien, og for historiens del mener jeg det er veldig bra at det kommer to bøker om Saborg, sier museumsdirektør Stark-Johansen.

Han sier at boken til Abraham, med Terje Olsen som medforfatter, kunne vært klar til utgivelse allerede i mai neste år.

— Men vi har altså blitt enige om å vente med å sende den ut på markedet før 15. oktober, slik at begge bøkene kan utgis samtidig.

- Utsettelse nødvendig

— Jeg har hele tiden gjort det klart at når jeg skulle skrive hele boken alene, vil jeg trenge tiden frem til neste høst. Dette er et forskningsprosjekt med mange kilder og uavklarte spørsmål, som det er nødvendig å behandle grundig og forsvarlig, sieer Borgersrud.

Men 15. oktober 2015 garanterer han at boken skal være klar for publisering.

— Når vi først skulle ha et forlik, var det naturlig at vi ikke skulle konkurrere. Hvis den ene boken hadde kommet før den andre, ville konflikten ha fortsatt. Da ville det ikke vært grunnlag for noe forlik.

To hundre tusen til advokat

Forliket innebærer at begge parter tar sine sakskostnader knyttet til forberedelsen av den nå avlyste rettssaken.

— Jeg tror museet har brukt rundt et par hundre tusen kroner på advokatutgifter, sier direktør Stig Stark-Johansen.

Borgersrud har på sin side fått juridiisk bistand fra LO-advokater via Fagforbundet.

— Jeg har personlig ikke hatt noen økonomiske belastninger med prosessen, sier han.

HVER SIN BOK: Forliket innebærer at det kommer to bøker om Saborg 15. oktober i år. Den ene er skrevet av disse to, Ole Jakob Abraham (til v. og Terje Olsen, den andre avLars Borgersrud.