Dommer Thomas Jackson utsetter domsfellelse for at meklingsmann Richard Posner skal kunne gå en runde til med partene, ifølge jurister som jobber med det rettslige bikkjeslagsmålet mellom Microsoft og USAs justisdepartement.

I forrige uke ga dommer Jackson klar beskjed om at han var beredt på å avsi dom denne uken dersom partene ikke gjorde store fremskritt i forhandlingene. Tross den nye runden er det ikke klart om partene er kommet nærmere hverandre, eller om advokatene bruker tiden til å gjøre opp status før dommen faller, skriver Financial Times.

Advokatene på begge sider av bordet venter at Jackson skal slå fast at verdens største programvarehus er et monopol, og at Microsoft dermed har brutt amerikansk antitrust-lovgivning. Dersom dommen faller neste uke, vil rettssaken gå inn i en ny fase som skal undersøke mulige sanksjoner mot Microsoft.

Jacksons domsavsigelse vil konkludere hans midlertidige dom fra november, der han sluttet seg til justisdepartementets anklager i neste alle ledd. Ifølge den midlertidige dommen har Microsoft skadet konsumentene og foretatt en serie samordnede grep for å beskytte sitt monopol.

(Origo)