Al-Adl Wal Ihsane-gruppen lanserte nettsidene Aljamaa.org og Yassine.net via lokale operatører forrige august.

— De to siste ukene har marokkanske myndigheter stengt den lokale adgangen til nettsidene, sier et ledende medlem av gruppen, Kamil Yassine, ifølge Reuters.

Den sosialistiske regjeringen forbød i fjor trykking og distribusjon av den islamistiske gruppens publikasjoner. Gruppen omgikk forbudet gjennom å publisere på internett.

Marokkanske myndigheter kommenterer ikke hendelsen. Den internasjonale adgangen til nettsidene er fortsatt åpen.(Origo)