— Vi forbereder en spørreundersøkelse i samarbeid med kreftforskere i Danmark, Sverige og Sveits, sier forsker Lars Klæboe ved Statens strålevern. Han er utlånt til Kreftregisteret for prosjektet, som etter planen avsluttes i 2009.

Forskerne ser på mobilbruken blant 500 personer med hjernesvulst i aldersgruppen 9-19 år.

Det er første gang internasjonalt at en studie av mobilstråling og kreft tar for seg barn og unge. Alle tidligere studier er gjort på voksne, og den nye studien er høyst aktuell på bakgrunn av nye tall som viser en eksplosiv utbredelse av mobiltelefoner i de yngre årsklassene. En ny undersøkelse fra Telenor viser at økningen er spesielt stor i gruppen 10-11 år, der 88 prosent av barna nå har mobil.

Indirekte skader

— Barns hjerne er under utvikling og kan være mer utsatt for stråling. Forhåpentlig kan vår studie gi noen svar, selv om det blir vanskelig å tolke resultatene i en så ung gruppe, sier Lars Klærboe.

— Vi vet med sikkerhet at barnehjernen er mer utsatt for radioaktiv stråling. Barns hjerne er i vekst, og celler som deler seg raskt er også mer følsomme for påvirkning, sier nevrolog Bjørn Bjurulf ved Ullevål universitetssykehus.

Han viser til at mobiltelefoner sender ut en annen type stråling (mikrobølger). Den har ikke nok energi til å skade cellenes arvestoff direkte, men kan ha indirekte effekter som gir DNA-skader, sier Bjurulf.

Forsøkskaniner

I tillegg til den mulige risikoen for kreft har enkelte forskningsstudier skapt bekymring for at mobilstråling svekker blodhjernebarrieren, en hinne i hjernens blodårer som hindrer at virus og giftige stoffer trenger inn i hjernen.

— Studier som viser effekter får ofte stor oppmerksomhet i media. Det kommer ikke frem at de ofte har til dels store vitenskapelige forbehold og svakheter. Vi i Strålevernet må basere våre vurderinger på den totale mengden av forskningsresultater. Vi kritiseres for at vi ikke advarer sterkt nok, men også vi er selvsagt opptatt av at barn ikke må bli forsøkskaniner for mobilstråling. Derfor deltar vi i den nye studier, sier Klæboe.

Krav om merking

Barneombudet foreslår overfor Barne- og familiedepartementet at produsenter og leverandører av mobiltelefon pålegges å merke telefonene med en «Spesifikk Absorpsjons Rate (SAR). Det er en internasjonal standard for hvor mye energi strålingen avsetter i kroppsvevet.

— Vi tok behovet for SAR-merking opp med departementet for et par år siden. Foreldre som ønsket å foreta et bevisst valg av mobiltelefon til sine barn, var frustrerte. De kontaktet oss fordi de ikke fant noen informasjon om stråleverdi, sier barneombud Reidar Hjermann.

Ifølge barneombudet vurderte Statens strålevern forslaget, men sa samtidig at de ikke hadde hjemmel i regelverket for å kreve strålemerking av mobiltelefoner selv om det var ønskelig.

— Vi slår oss ikke helt til ro med forklaringen og tar nå forslaget om SAR-merking opp igjen, sier Hjermann.

Informasjonssjef Atle Lessum i Telenor sier de støtter seg til Statens strålevern. Der er budskapet at dagens kunnskaper tilsier at mobilstråling ikke innebærer noen risiko for helseskade. Men de anbefaler forsiktig bruk av telefonen, sier Lessum.

Telenor har laget en veiledning for foreldre som fås i telebutikker, og selskapet har lagt ut informasjon om barn og mobil på sine nettsider. Det anbefales bruk av øreplugger, at lange samtaler unngås og at barn sender tekstmelding i stedet for å ringe.

Fører mobil til kreft hos barn? Diskutér saken her!

NESTEN ALLE: Hvor mange har mobiltelefon? spurte BT da vi var innom en 7.-klasse ved Christie Krybbe skole. Her er resultatet. Skolen tillater at elevene har mobil med, men krever at den ligger i sekken og er slått av i timen.
Larsen, Bjørn Erik