Ved det forrige valget i Storbritannia i 1997 fokuserte få på internett. Ingen så på mediet som en brukbar slagmark for valgkamper. Foran valget i juni tar ikke partiene seg råd til å overse nettets makt og popularitet. De har blitt tvunget ut i "cyber-space". Alle de tre store partiene, arbeiderpartiet, de konservative og liberaldemokratene, har brukt vesentlig med tid og krefter i bestrebelsene for å gjøre de offisielle nettsidene interaktive og attraktive for velgerne.

Et vell av kampanjeinformasjon er tilgjengelig for tvilende velgere, supportere og journalister. Alle med nettaksess kan sjekke kandidatene i hver valgkrets, prognoser og programmer, samt kreve svar på epost. Nettaktiviteten utvider muligens grasrotdemokratiet og den politiske diskursen, men er først og fremst ment for å kapre velgere med populistiske virkemidler, skriver Reuters.

Taktisk nettaksjon En nettside koordinerer taktisk stemmegivning foran valget. Velgere som vil blokkere det konservative partiet i sine respektive valgkretser kan bruke nettsiden www.tacticalvoter.net. Aksjonen koordinerer stemmeinformasjon og hjelper velgerne avgjøre hvorvidt en stemme til arbeiderpartiet eller liberaldemokratene vil veie tyngst. Kampanjen er partiuavhengig, men støtter et venstre-sentrumsalternativ. Den er en videreutvikling av den taktiske stemmegivningen som antakelig tok seter fra det konservative partiet i 1997-valget.

Det engelske valgsystemet har ofte favorisert de konservative, siden anti-Tory-siden har vært splittet i arbeiderpartiet og liberaldemokratene. Det konservative partiet har derfor vunnet valgkretser selv om de ikke har hatt absolutt flertall. Tacticalvoter håper på innflytelse i forbindelse med 50 usikre seter i parlamentet. Valgeksperter mener den taktiske stemmegivningen kan produsere lokale overraskelser, men at effekten vil være liten siden bare 35 prosent av britiske hjem har tilgang til internett.(Origo)