Ford åpner et eget testlaboratorium der de skal teste farene med økende bruk av IT-utstyr i biler. Bilgiganten skal i stressteste førerens oppmerksomhet med bruk av mobiltelefoner, kjørecomputere og lommePCer for å se om de påvirker trafikksikkerheten negativt.

En undersøkelse utført av amerikanske National Highway Traffic Safety Administration viser at 10 prosent av dødsulykkene i trafikken skyldes distraherte førere. Studien hevder elektroniske apparater utgjør en voksende risiko for trafikksikkerheten.

Fords nye testlaboratorium ble lansert på en bilmesse i Detroit denne uken og resultatet av undersøkelsen skal legges frem innen et år, skriver nettstedet News.com.(Origo)