De nye lovene kan føre til bøter opp mot 500.000 kroner, eller inntil fem års fengsel, for videresending av epostmeldinger uten forfatterens samtykke.

— Siden epost regnes som kommunikasjon under The Digital Agenda Act er det mulig at videresending av epost kan være et brudd på lovene om opphavsrettigheter, ifølge en ikke navngitt juridisk rådgiver for statsadvokat Daryl Williams.

Dette kan vise seg å være verdens hittil strengeste lov om opphavsrettigheter, skriver The Register.(Origo)