— Det stinker her og bosset flyter. Folk har vondt i hodet, og flere har fått oppblomstrende allergiplager.

Det er gjennomgangstonen i en rekke henvendelser bt.no har fått fra fortvilte elever på flere videregående skoler i Hordaland.

De rapporterer om elendige hygiene- og sanitærforhold, og synes det er uforsvarlig at de blir holdt inne på skoler som ikke har blitt vasket på halvannen uke.

— Rektoren sier han vasker, men det har vi ikke sett noe til. I så fall er han en dårlig renholdsarbeider, sier en av elevene bt.no har snakket med i dag. Eleven legger til at de selv har tatt kontakt med fylkeskommunen for å si fra om forholdene.

Ikke rektors oppgave

Men nå er det slutt på rektor-vaskingen, beordrer Svein Leidulf Heggheim, opplæringsdirektør i Hordaland fylkeskommune.

— Rektorene kan til nød bære ut boss det er helt nødvendig å få ut, men ikke noe mer enn det, sier han.

Så langt har rektorene ved de streikerammede videregående skolene klart å holde det gående ved å vaske og tømme bosset selv. Nå sier sjefen stopp.

— Det har vært en del bekymring om rektorene strekker seg for langt inn på renholdsarbeidernes arbeidsoppgaver. Å vaske gulv og klasserom er ikke en del av en rektors arbeidsoppgaver, sier Heggheim.

Kritisk før helgen

Fagforbundet har gitt dispensasjon til at renholderne kan vaske toaletter og fylle på papir. Det kan holde skolene åpne noen ekstra dager til, men deretter begynner det å bli uforsvarlige, frykter Heggheim.

— Vi foretar en løpende vurdering av dette i dialog med rektorene og våre egne HMS-folk. Jeg ser likevel ikke for meg at vi kan holde det gående noe særlig lengre. Allerede før uken er omme, er jeg redd vi må begynne å stenge ned skoler. Vi kan ikke holde det gående hvis det lukter dårlig, sier opplæringsdirektøren.- Hadde det vært høyere temperaturer, hadde vi nok nådd det kritiske punktet allerede.

- Blir satt i rydding

Flere av skoleelevene som har kontaktet bt.no, sier de er blitt satt i rydding på skolen. Det opplever de som urimelig.

Aud Åsne Kvamme, rektor på Garnes videregående skole, sier det stemmer at elevene er bedt om å rydde.

— Men ryddingen er ikke mer omfattende enn at de blir bedt om å rydde etter seg selv, i henhold til ordensreglementet. Det er ikke riktig at vi bruker elevene som renholdsarbeidere, sier hun.

Hun mener at elevene bevisst roter, i håp om at skolens ledelse skal anse situasjonen som gale at de må stenge.

— De må lære seg at sabotasje aldri gir frihet, sier Kvamme.

Har god samvittighet

Også rektor Magne Wiik ved Arna videregående skole, mener elevene bevisst forsøpler skolen i jakten på skolefritt.

— Det som bekymrer meg er at elevene er mer opptatt av å ha fri enn å tilegne seg kunnskap. Det vitner om dårlige holdninger, sier han.

Wiik forteller at han selv har svingt moppen daglig den siste uken. Men nå er det altså slutt.

— Vi håper å holde skolen åpen. Jeg har veldig god samvittighet i forhold til de forhloldene vi har tilbudt elevene så langt. At det ikke ser ut her, stemmer ikke etter min oppfatning, sier Wiik.

FYLT BOSSPANN: Rektorene skal fortsatt ha anledning til å gå ut med boss som kan lukte, men har fått beskjed av opplæringsdirektøren om å ikke vaske.
2211-tipser
FORSØPLING: Elever slenger boss på gulvet i håp om at skolen blir så skitten at den må stenge, ifølge rektorene. - Vi vet om noen tilfeller hvor elever kaster dopapirruller i toalettet for å sabotere, sier opplæringsdirektør Svein Leidulf Heggheim. Dette bildet er fra Laksevåg videregående skole.
2211-tipser