Ifølge SSBs beregninger vil renten stå på stedet hvil i to år fremover. Den vil ikke øke før i 2013. Deretter vil den øke til å nå 4,4 prosent i slutten av 2014, ifølge prognosene.

Boligprisene anslås å øke fremover, nesten uten brems. Beregningene viser at boligprisene vil stige med 8,5 prosent i år, og ventes å stige med i gjennomsnitt 7 prosent årlig de neste tre årene.

— At rentene vil holde seg lave en god stund til, kombinert med høy inntektsvekst og høy befolkningsvekst til gjøre at farten holder seg i boligmarkedet, sier Torbjørn Eika, forsker i SSB.

Sysselsettingen i Norge økte med 32.000 personer fra første til andre kvartal i år. SSB regner med at stadig flere vil komme i arbeid de neste årene, på tross av økt arbeidsstyrke. Byrået tror ledigheten vil falle med 0,2 prosentpoeng i år, til 3,4 prosent, og videre ned til 3,3 prosent i 2013 og 2014.

Mer lønn, mer sparing

Lønnsveksten fortsetter, skal vi tro SSB.

Den er estimert til å bli totalt 4,1 prosent i år, mot 3,7 prosent i fjor. En sterk krone og lav prisvekst vil bidra til en litt lavere nominell lønnsvekst de neste årene, men reallønnsveksten ventes imidlertid å bli høy. Prisstigningen, målt i konsumprisveksten, beregnes til å bli under 1 prosent i gjennomsnitt, trukket ned av blant annet lave energipriser.

— Forsiktighet på grunn av usikkerheten knyttet til internasjonal økonomi gjør at flere vil spare, sier Eika.

Beskjeden vekst for norsk eksport

Veksten i norsk eksport blir beskjeden fremover.

Dette skyldes at farten i mange av våre viktigste eksportland (OECD-land) er lav, samt signaler som tyder på en lavere vekst i fremvoksende økonomier som Kina og Brasil.

En sterk norsk krone bidrar også til å gjøre norske varer mindre attraktive.

— Uansett hvordan man snur og vender på det, vil eksportnæringene slite fremover, sier Eika.