• På sikt tror vi flere kommer til å selge boligen sin uten meglerhjelp.

Det sier boligekspert Torgeir Øines i Forbrukerrådet. Han er underdirektør i forbrukerpolitisk avdeling.

Både Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet mener det er trygt å ta deler av salgsjobben selv så lenge man gjør en grundig og god jobb.

— Det er tre hovedpunkter som er viktige. Alle relevante opplysninger må innhentes fra f.eks. kommunen og Statens kartverk. Dernest må det innhentes en tilstandsrapport, og selve salgsoppgjøret bør ivaretas av en tredjepart, sier Øines.

  • Hva er farene ved å påta seg mesteparten av arbeidet selv?
  • Vår erfaring viser at tvistene som kommer i etterkant av et salg som oftest handler om tilstanden boligen er i. Derfor er det avgjørende at en takstmann får utarbeidet en tilstandsrapport.
  • Vil Forbrukerrådet anbefale folk å ta salgsjobben selv?
  • Det viktigste er at folk har en reell valgmulighet. De aller fleste foretrekker at meglerne tar jobben med å selge boligen, men for dem som har tid, overskudd og lyst så er det ikke noe hokus pokus å få dette til.
  • Meglere hevder at de kan få den beste prisen?
  • Det kan godt hende, men det finnes ikke belegg for at så er tilfelle. Man vet aldri prisen på en bolig før den er solgt, sier boligeksperten.

På forbrukerportalen.no finnes en 10 punkts sjekkliste for dem som vil selge boligen sin selv.