— Våre forslag vil helt sikkert bli debattert. Men forhåpentligvis vil debatten føre til at det kan bli gjennomført ordninger som gjør at matkjedene kan fungere bedre, og til beste for forbrukerne. Det er de som står i sentrum for våre forslag, forteller Einar Steensnæs.Det siste året har han ledet det regjeringsnedsatte matkjedeutvalget, som har sett nærmere på styrkeforholdene i verdikjeden for mat.

— Vi har sett på maktforholdene innenfor matkjedene og hvilken betydning endringer av maktforholdene ville hatt for priser og vareutvalg, sier Steensnæs.

De fire store dagligvarekjedene Ica, Rema 1000, Coop og Norgesgruppen (inkludert Bunnpris) har til sammen en markedsandel på over 99 prosent. Butikkjedene har også kjøpt seg oppover i verdikjeden og overtatt matprodusenter, som blant annet produserer private merkevarer for de ulike butikkene.

— Dette er en omfattende del av vår utredning, sier Steensnæs.

Matkjedeutvalget består av representanter fra blant annet dagligvarekjedene, leverandørindustrien og bondelaget. De ulike interessene har ført til sterk uenighet innad i utvalget.

Ifølge DN skal ett av de mest kontroversielle forslagene – som et mindretall i utvalget støtter – dreie seg om en skjerping av franchisemodellen som Rema 1000 i dag er bygget rundt. Et annet forslag skal gå ut på å opprette en ombudsmann for dagligvarehandelen.

Utvalget har også fått kritikk for å se for blindt på dagligvarekjedene og utelate rollen til samvirkekjedene Tine og Nortura.

Matkjedeutvalget legger frem sin rapport i dag. Følg med på bt.no.