Byrådsleder Monica Mælandreagerer kraftig på Venstres førstekandidat Julie Anderslands angrep påbyrådet.

— Jeg er noksåforbauset over det sterke angrepet fra Andersland. Jeg vil anbefale henne å gådypere inn i saken og ikke bare se på dette med lokale Venstre-øyne. Det erikke så veldig rart at Venstre forsvarer fylkesmann Sponheim. Jeg håper baredet ikke blir en vane. For det er ikke det beste for Bergen, sier Mæland.

Får følger for flere

Byrådslederen understreker atkommunen har juridisk belegg for å føre BKK-utbyttet slik kommunen har gjort.Skulle Kommunaldepartementet komme til en annen konklusjon får dette ifølgebyrådslederen følger for en rekke kommuner, ikke bare Bergen.

— De andre BKK-kommunen har førtdette på samme måte som oss og det har også mange andre kommuner.Regnskapsforskriften for kommunale regnskap ble endret i 2004 og måten vi hargjort det på er i tråd med den, sier Mæland.

Forundret

- Er fylkesmann Sponheim spesieltetter Bergen kommune, og er det gjentatt krangel med Sponheim som lurer bakher?

— Det vil jeg ikke si noe om. Viforundrer oss veldig over fylkesmannen, over en rekke saker i Bergen, sierMæland.

Si din mening om Mælands utfall mot Andersland i kommentarfeltet under!

- Vi forundrer oss veldig over fylkesmannen, over en rekke saker i Bergen, sier Monica Mæland.
HÅVARD BJELLAND