— I fjor var det umulig å få vikarer til de av prestene våre som var sykmeldte, sier stiftdirektør Jan Ove Fjelltveit.

Budsjettsprekk

— I år har tilgangen på vikarer vært god. Men det fører til at vi får en større sprekk i lønnsbudsjettet enn det de lokale kirketoppene på forhånd hadde beregnet. I fjor måtte vi gjøre opp lønnsregnskapet med et overforbruk på 800.000 kroner. Slik det ser ut nå blir overbruket 1,5 millioner kroner, altså nesten dobbelt så stort, sier stiftsdirektøren.

I dag får toppledelsen i kirken på Vestlandet, Bjørgvin bispedømmeråd, statusrapport for økonomien i bispedømmerådet for årets åtte første måneder.

Slitsomt

— Den økonomiske situasjonen i presteskapet er svært slitsom. Det er ikke noe annet enn lønninger vi kan spare på, sier stiftsdirektøren. En omfattende spare- og innstrammingsplan ble vedtatt i fjor. Til høylytte protester fra grasrota i kirken har bispedømmerådet vedtatt å kutte tre prestestillinger i bispedømmet og flytte fire stillinger fra distriktene til bergensområdet. Samtidig ønsker bispedømmeledelsen å legge ned to prosti. Den endelige skjebnen til Laksevåg prosti blir avgjort i dag. Senere i høst vil bispedømmeledelsen foreslå nedlegging av Ytre Sogn prosti.

— Men foreløpig har ikke noen av sparetiltakene begynt å virke. Dermed kommer vi til å måtte føre et betydelig underskudd over på neste års budsjett.

Flere prester

Leder i Bjørgvin bispedømmeråd, Magne Skjeldal, sier at inntil sparetiltakene blir satt i verk, er det umulig å gjøre opp regnskapet i balanse.

— Det vanskelige økonomien har vært et tilbakevendende tema hver gang vi har hatt mulighet til å få statsråd og stortingsrepresentanter i tale. Situasjonen blir ikke bedre før vi får tilført flere prestestillinger, sier han.

På årets statsbudsjett fikk kirken midler til åtte nye prestestillinger. Det er kirken selv som bestemmer hvor stillingene skal opprettes. I år ble ikke Bjørgvin tilgodesett med en enste ny stilling.

— Plusser regjeringen på lønnsbudsjettet i år, forventer vi at det skal være vår tur til å få flere prester. "Alle" som betyr noe i kirken er kjent med vi i Hordaland og Sogn og Fjordane sliter med for få presteressurser, sier Skjeldal.

Reiseprester

Sokneprest i Fusa, Roar P Strømme, er prestevalgt medlem i Bjørgvin bispedømmeråd.

— Prestehverdagen blir unødig slitsom fordi det nesten er umulig å få vikarer ved sykdom eller i ferier. Fusa sokn tilhører Midthordland prosti.

— Vi har ikke råd til å ta inn vikar for å få avviklet prestenes ferier. Det betyr at vi som er prester i prostier må være vikarer for hverandre i sommerferien. Dermed blir vi sommerstid reisende i kirkelige akuttjenester som sorgarbeid og begravelser. Det er ingen tilfredsstillende situasjon verken for prestene eller menighetene. Her i Bjørgvin har prestene strukket tålmodigheten langt i flere år, sier Strømme.

Nå venter presteskapet å bli bønnhørt hos de bevilgende myndigheter.