Sammen med nærmere 600 andre spyttet Reidar Iversen inn 10.000 kroner i lån til Meland Golfklubb på siste halvdel av 90-tallet. Totalt utgjorde andelsbrevene i underkant av seks millioner kroner, og var avgjørende startkapital for at golfanlegget på Fløksand i Meland kunne realiseres.

— Det står tydelig i andelsbrevet at dette er et rentefritt lån som skal betales tilbake innen 2013. Gjentatte skriftlige henvendelser til golfklubben har ikke ført frem. De skylder på økonomien i laget, sier Reidar Iversen, som for øvrig ikke er medlem av klubben.

— Jeg har ikke engang holdt i en golfkølle. Motivasjonen min for å låne dem penger, var å hjelpe klubben økonomisk i startfasen. Det er jo blitt et flott anlegg, som engasjerer veldig mange mennesker.

Ulike formuleringer

Nylig ble tvisten mellom Iversen og Meland Golfklubb behandlet i forliksrådet. Her fikk ikke Iversen medhold. I dommen vises det til teksten på andelsbrevet fra 1. januar 1997: «Andelslånet er rentefritt og skal tilbakebetales i perioden fra 2002 til 2012 i henhold til Meland Golfklubbs økonomi og årsmøtevedtak».

Forliksrådets konklusjon er at det ikke er fattet årsmøtevedtak om tilbakebetaling, og at Iversen derfor ikke har krav på å få pengene tilbake.

Pensjonisten fra Alvermarka i Lindås synes det er mer enn underlig at det i klubbens vedtekter står: «Lånene skal søkes tilbakebetalt ...», mens det på hans originale andelsbrev står at lånet «skal» tilbakebetales.

- En prinsippsak

— Jeg er tvilende til at en organisasjon kan ha dette i vedtektene – det står i sterk kontrast til ordlyden i kontrakten som er inngått mellom meg og klubben for 16 år siden.

For en tid tilbake overtok Iversen også andelsbrevet som sønnen har besittet. Dermed har han i dag 20.000 kroner utestående i lån til Meland Golfklubb.

— Dette er en prinsippsak for meg. Jeg hater å gi meg når jeg mener at jeg har rett. Hvorfor står det at lånet skal betales tilbake senest i 2012 når det ikke får noen som helst betydning? Teksten i andelsbrevet er i verste fall formulert for å lure folk til å gi fra seg penger, sier Iversen.

Gjeld på ti millioner

Tjalve Morken er styreleder i Meland Golfklubb. Han ønsker ikke å debattere denne saken i media, men sier likevel følgende:

— Det er beklagelig at slike situasjoner oppstår. I forliksrådet kom vi med et forslag som kunne bidratt til at han fikk tilbakebetalt det han betalte for andelene sine, men det ble ikke akseptert.

Meland Golfklubb har en gjeld på ca. ti millioner kroner, mens selve driften går omtrent i balanse.

— Hadde vi hatt nok penger på bok, kunne vi startet tilbakebetalingen til dem som i startfasen bidro med lån. De aller fleste av disse er imidlertid aktive golfere i dag, og de har sagt seg villige til å ettergi andelslånet. Det er ytterst få som krever å få løst ut lånet.

Kommunikasjonsansvarlig Tom Gundersen i Norges Golfforbund bekrefter at forbundet titt og ofte hører om slike enkeltsaker.

— Det er økonomisk utfordrende å bygge og drive golfbaner. I tilsvarende saker som denne har klubbene fått medhold der sakene er kjørt for retten. Enkeltindivider har kommet til kort juridisk i de fleste av disse sakene, sier han.

Imens vurderer Reidar Iversen å anke forliksrådets dom inn for tingretten.

— Jeg synes Meland Golfklubb har opptrådt arrogant overfor meg og andre som bidro til å skaffe nødvendig kapital for å komme i gang med hele golfprosjektet, sier han.