For vel en måned siden fikk Aase et brev i posten, adressert til firmaet hans Fotograf Aase AS. Det var stemplet med «Porto kontrollert», men Aase åpnet likevel brevet.

Flere uker sener dumper en faktura ned i postkassen. Brevet han hadde mottatt var underfrankert med fem kroner. I tillegg kommer ekspedisjonskostnader.

Aase måtte betale 66 kroner for å ha åpnet brevet.

— Jeg har ikke bedt om å få dette ned i postkassen. Jeg vil ikke tatt imot et underfrankert brev, og så måtte betale 70 kroner fordi jeg åpnet det, sier Aase.

FØLER SEG LURT: Først flere uker etter at John Kenneth Aase hadde åpnet det ufrankerte brevet, kom beskjeden fra Posten om at han måtte betale dersom han åpnet det - eventuelt sende det uåpnet i retur. - Det er jo selve praksisen det er noe i veien med. Trass i lovnader om at man skal se på saken, skjer det altså ingen ting, sier han.
PRIVAT
STEMPELET: Dette er beskjeden kunder får i dag. Ser du dette stempelet på brevet ditt, betyr det at Posten vil sende en faktura og kreve inn manglende porto. Når avsender er ukjent, må mottakeren betale.

Fikk ingen varsel

Dette er vanlig prosedyre fra Posten sin side, når et brev er underfrankert og avsender ukjent. Da må mottakeren ta regningen.

Unntaket er dersom brevet ikke er åpnet. Da kan man returnere brevet, og så vil Posten frafalle kravet sitt. Dette får man imidlertid først beskjed om sammen med fakturaen, altså uker etter at man har mottatt brevet man ikke burde åpnet.

Aase reagerer på at det ikke fulgte informasjon med det første brevet han mottok.

— Selv om det er et stempel på brevet, vil jo de fleste åpne et brev man har fått i postkassen, sier han.

Aase har selv vært i kontakt med Posten om saken, og det han mener er en håpløs praksis.

— De sier at de har en leveringsplikt. Jeg ville heller hatt en ordning der jeg fikk melding om at et underfrankert brev er sendt til meg, og så kunne jeg velge om jeg ville hente det selv, og så betale, sier Aase.

— Selve summen man må betale er en bagatell. Men det er prinsippet i denne saken, og måten det gjøres på. Posten skjuler seg bak dette uttrykket om leveringsplikt.

Prioriterer rask levering

Hilde Ebeltoft-Skaugrud, pressesjef i Posten, skriver i en e-post til BT at Posten prioriterer å få brev raskt frem.

— Andre land har en praksis som gjør at brevet blir holdt tilbake inntil sendingen er betalt. Posten har valgt å prioritere å få sendingene raskt frem, og ta faktureringen i etterkant. En eventuell faktura sendes til avsender - og noen få ganger til mottaker, som i dette tilfellet.

— Hvordan kan kunden vite at brevet er underfrankert når fakturaen kommer først uker senere?

— Underfrankerte sendinger har et stempel eller en etikett påført på sendingen på to ganger fem centimeter. Dette gir informasjon om at brevet har vært kontrollert, mangler porto og at det kan komme en faktura, skriver Ebeltoft-Skaugrud, og legger til:

— Vi har forståelse for at ikke alle kunder har kjennskap til våre vilkår første gang de mottar et underfrankert brev med et slikt stempel. Kunder som opplever dette, kan kontakte Postens Kundeservice for veiledning, slik at de blir kjent med hvordan de skal forholde seg dersom de skulle motta flere slike brev i fremtiden.

Posten har beregnet at det årlige inntektstapet for underfrankert post er på flere titalls millioner kroner.

Lovet bedring - men snudde

Det er ikke første gang kunder er kritiske til praksisen: En mann fra Førde måtte betale 59 kroner i gebyr for at Posten skulle få de ti ørene som manglet, mens en mann fra Sandnessjøen fikk skriftlig korreks da brevet hans veide ett gram for mye.

En lignende sak i 2011 endte med at Posten la seg langflat:

— I fremtiden vil en underfrankert sending bli sendt med beskjed om muligheten til å returnere brevet uåpnet, lovet Posten den gangen.

Men slik har det ikke blitt.

— Hvorfor har dere ikke gjort som dere lovet?

— Posten har vurdert om det er mulig å forbedre informasjonen i stempelet som er påført sendingene. Stempling av brevene som mangler porto gjøres imidlertid i Postens produksjon, mens vurdering av om det skal sendes faktura, og om den skal til avsender eller mottaker, gjøres av Postens Kundeservice. I de fleste tilfeller sendes faktura til avsender, og vi har derfor valgt å opprettholde dagens stempel, skriver Ebeltoft-Skaugrud.

— Hva er endret siden dere varslet bedre rutiner i 2011?

— Det går nå kortere tid mellom når mottaker får det underfrankerte brevet og fakturaen sendes. Vi ser også at spesielt bedrifter er blitt flinkere til å frankere riktig, skriver Ebeltoft-Skaugrud.

Forbrukerrådet: - Vanskelig sak

Pia Marken i Forbrukerrådet mener det er vanskelig å si hva som er prinsipielt riktig. Posten har en viktig samfunnsoppgave, og skal leve av porto, understreker hun.

Det er for eksempel ikke så

gøy om du må betale for at

noen sender deg mobbepost.

Pia Marken, Forbrukerrådet

— Hvis ikke mottaker må betale, hvem skal da betale? I Postens vilkår står det at ufrankert post fra ukjent adressat skal betales av mottaker. Sånn er postsystemet. Det er Samferdselsdepartementet som har laget disse vilkårene. Viktigheten av at posten skal frem har nok ligget til grunn.

Samtidig synes hun Posten kunne opplyst bedre om muligheten til å sende brevet i retur, uåpnet.

— Vi i Forbrukerrådet opplever dette ofte. Det betyr jo at hvem som helst kan sende deg post - og du må betale for det. Hvis du for eksempel mottar mobbepost, er det ikke så gøy at du må betale for at noen mobber deg, sier Marken, men legger til:

KUNNE OPPLYST BEDRE: Pia Marken mener Posten kunne opplyst bedre om muligheten til å sende brevet i retur.
FORBRUKERRÅDET

— Det er viktig å understreke at du kan klage til Posten.

Forbrukerrådet har så langt i år mottatt 44 klager på Posten. Tre av dem handler om underfrankering.

Vil klage

John Kenneth Aase bestemte seg for ikke å betale regningen han fikk. Da fikk han inkassovarsel.

Etter samtaler med Posten har han nå blitt lovet at kravet skal frafalles, fordi fakturaen som kom var adressert til ham som privatperson, mens det første brevet var adressert til firmaet hans.

Aase er likevel ikke fornøyd med det utfallet. Han vil systemet til livs.

— Jeg har fått opplyst fra Forbrukerrådet at klageinstansen er Post- og teletilsynet, så nå vil jeg klage til dem. Jeg kommer nok ingen vei, men hvis mange nok går ut mot noe, blir det kanskje en endring, sier han.

MANGLER PORTO: Av til glemmer til og med Posten selv å frankere brevene sine riktig.
PRIVAT