— Det å gå etter antall biler er et galt kriterium. Det sier ikke noe om hvilken kapasitet man har, sier daglig leder Jan Tennfjord i Norgestaxi Bergen.

Norgestaxi leverte forrige måned inn en klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Tennfjord mener Helse Bergen brøt anbudsreglene da de i høst ga Bergen Taxi i oppdrag å frakte pasienter innen Bergens grenser. Kontrakten skal ha en ramme på rundt 25–30 millioner kroner årlig.

Ville ha delt anbud

I anbudsutlysningen var det ikke satt noen grenser for hvor mange løyver man måtte ha. Norgestaxi purret flere ganger på dette.

Norgestaxi har rundt 160 drosjeløyver, mens Bergen Taxi har om lag 450 løyver.

Norgestaxi reagerer på at konkurransevilkårene var uklare og dermed ikke ga dem den informasjon som de mener burde vært gitt fra Helse Bergen sin side. I konkurransen ble leveringssikkerhet og kapasitet vektet med 30 prosent, noe som gjorde at Bergen Taxi vant.

I utlysningen hadde Helse Bergen åpnet for at to aktører kunne bli sidestilte, eventuelt at den ene ble rangert først, mens den andre fikk resten av oppdraget.

Det ble ikke gjort. I stedet stakk Bergen Taxi av med hele kaken.

- Vil ikke ekskludere

Økonomidirektør Eivind Hansen i Helse Bergen mener de står på trygg rettslig grunn etter den siste anbudstildelingen. Helseforetaket har nylig inngitt sitt klagetilsvar til Kofa.

Her fremgår det at Helse Bergen bevisst har brukt kapasitet som et tildelingskrav, men ikke som et kvalifikasjonskrav for hvem som skulle få delta i anbudet.

— Ved å bruke kapasitet som kvalifikasjonskrav, ville vi ekskludert tilbydere, sier Hansen.

Han mener det er helt nødvendig å se på hvor mange løyver de ulike drosjeselskapene besitter, og deretter veie dette opp mot prisen.

— Det er klart at kapasitet og tilgjengelighet er veldig viktig for pasientene våre. Transport oppfattes av mange som en integrert del av helsebehandlingen.

Samtidig understreker Hansen at antall løyver ikke nødvendigvis er et presist mål, ettersom det som faktisk betyr noe er hvor mange taxier som er i drift på et gitt tidspunkt.

Ønsker samarbeid

I en klargjøring av anbudsreglene skriver Helse Bergen at det selskapet som har flest løyver vil få en score på 100 prosent, mens de andre vil få poeng i forhold til forskjell i prosent når det gjelder antall løyver.

Norgestaxi hevder dette premierer potensiell overkapasitet, og at konkurrenter heller bør likestilles så lenge de oppfyller et minimumskrav.

— Det er en påstand som Norgestaxi kommer med. Vi er tydelige på hva vi legger vekt på. Kapasitet er et behov for oss, sier Hansen.

— Er det i realiteten kun Bergen Taxi som er store nok til å kunne vinne anbudet for Bergen?

— Nei. Vi ønsker mange tilbydere. Derfor er det ikke stilt et kvalifikasjonskriterium. Vi er åpne for samarbeidsløsninger som kan løse vårt behov, for eksempel ved at tilbydere går sammen, sier Hansen.

Anbudsprosessene for pasienttransport har også tidligere vært gjenstand for bråk. I november 2008 slo Kofa fast at Helse Bergen utviste dårlig anbudsskikk da Bergen Taxi ble tildelt pasientkjøringen i Bergen. Også da var det Norgestaxi som klaget.