— Alternativet var å bruke masse penger på å pusse opp de nåværende lokalene våre. Nå får vi lyse og fine lokaler som er bedre tilpasset både ansatte og kunder, sier banksjef Tore Svein Nese.

- Gjør avtale på forhånd

Handelsbanken flytter fra sine nåværende lokaler 1. september, til 4. etasje i samme bygg. Kundene må derfor belage seg på å bruke trapp eller heis når de skal besøke banken.

I et brev til sine kunder, oppfordres dessuten kundene til å lage avtale før de kommer i banken. «Vi ønsker at du som kunde, avtaler flest mulig av dine ærender i banken på forhånd», heter det i kundebrevet.

Det står videre at Handelsbanken i Bergen sentrum fremover skalblir et mer «rendyrket rådgivningskontor».

- Gir ikke opp kundene

Banksjefen avviser at banken nå gir opp kundene sine ved å gjøre seg mer utilgjengelige.

— Vi mener at å å be våre kunder avtale på forkant vil sørge for at vi kan gi dem bedre kundebehandling. Når vi på forhånd vet hvem som kommer, kan vi gi dem bedre råd og oppfølging, sier han.

Nese poengterer at banken for 15 år siden hadde ti kasser i drift, mens de tre siste årene har banken kun operert med en kasse. - Og den er det nesten aldri kø i, sier han.

— At vi nå flytter, er en naturlig følge av at de aller fleste kundene våre bruker våre nettbaserte tjenester. Folks bankvaner har endret seg. Nå bruker alle kort og kjøper valuta på Flesland, sier han.