Tirsdag ettermiddag på Flesland. Utenfor ankomsthallen står to hvite busser og en mann med signalgul vest. En jevn strøm av passasjerer kommer ut dørene, de fleste velger bussen med «SAS»-merket på utsiden.

Førti meter lenger bort står enda en hvit buss, denne med «Flybussbergen» utenpå. Inni sitter det foreløpig bare én passasjer.

— Nå som ingen fra oss står der borte lenger, så kommer det nesten ingen. De vet jo ikke at vi står her, sier Kjerstin Aspenes, sjåfør for Flybussbergen.

Avinor har satt opp flere skilt i ankomstområdet, slik at nyankomne passasjerer skal kunne se i hvilken retning de finner de to busstilbudene. Men Flybussbergen er fremdeles vanskelig å få øye på, mener Aspenes.

— Nei, de ser jo bare den store, hvite bussen og de gule vestene, sier hun.

Slutt på prøveordning

Rett utenfor inngangshallen står to av Tides sjåfører. De vil ikke ha navnet sitt i avisen, men begge mener den verste knivingen har gitt seg, og at det er blitt bedre etter at skiltene kom opp. Det må være opp til passasjerene å velge, mener de, og legger til at det ikke er dem, men Avinor som bestemmer hvor busselskapene skal stå.

Ordningen med at selskapene fikk stå utenfor ankomsthallen for å hanke inn passasjerer, er nå avviklet.

— Det fungerte ikke etter hensikten. Vi fikk tilbakemeldinger fra passasjerer som til tider oppfattet dette som påtrengende salgsvirksomhet, sier lufthavnsjef Adelheid Nes.

Lufthavnledelsen har hatt flere møter med de to aktørene.

— Vi har gått gjennom hvilke kjøreregler vi har for god opptreden ved lufthavnen, sier Nes.

Utidig tautrekking

Fordi Flybussbergen ikke er like synlig som Tide, fikk selskapet for en tid tilbake lov til å markedsføre seg utenfor ankomsthallen. Det førte til at en del flypassasjerer oppfattet tautrekkingen om dem som for pågående.

BT har tidligere skrevet at også flybussjåførene var i tottene på hverandre. Det kom anmeldelser fra begge parter, men politiet overlot til Avinor å ordne opp.

— Vi får daglig henvendelser om at sjåfører har opptrådt en smule nærgående og aggressivt i forsøkene på å få passasjerer inn i sin buss, sier lufthavnsjef Nes.

Hvilket flybusselskap det klages mest, på vil hun ikke kommentere.

Skiltingen om flybussene er nå utvidet, og det skal tydelig fremgå informasjon til passasjerene om de to flybusstilbudene.

Håper på ro

Både Tide Buss og Flybussbergen understreker at de også ønsker ryddige konkurranseforhold.

— Vi har bedt våre sjåfører opptre på en ryddig og saklig måte overfor passasjerene og konkurrentenes representanter på Flesland, slik at det ikke oppstår situasjoner der det kan bli konflikt, sier administrerende direktør Roger Harkestad i Tide Buss.

— Også kundene vil tjene på ryddigere forhold oss imellom. Vi håper at også Flybussbergen legger vekt på dette. I det lange løp bygger ingen av oss opp et godt marked ved å skape støy, sier Harkestad.

— Mitt inntrykk er at freden nå har senket seg mellom de to selskapene. Det har ikke vært noen sammenstøt i det siste mellom deres og våre sjåfører, sier styreleder og fungerende daglig leder Robert Aasmul i Flybussbergen.

Han beskriver passasjerveksten på selskapets avganger de siste ukene som «eventyrlig». Fra starten i fjor og ut 2012 kjørte Flybussbergen ca. syv tusen helt tomme turer fra Flesland og til sentrum.

Tide vil ha eget stopp

Flybussbergen fikk sent i fjor høst anledning til å bruke samme flybusstopp i Olav Kyrres gate som Tides flybusser. Tide brakte avgjørelsen inn for fylkeskommunenes klagenemnd, uten å få medhold. I dag stopper derfor begge bussene samme sted utenfor Hotel Norge. I travle tider er det også der konkurranse om passasjerene.

Tide er ikke helt fornøyd med at de to flybusselskapene skal fortsette med å benytte samme holdeplass i Olav Kyrres gate.

— Dette stoppet har ikke kapasitet til å håndtere åtte flybussavganger i timen når Flybussbergen begynner å kjøre hvert kvarter, slik vi allerede gjør, sier Tide-direktør Harkestad.

Flybussbergen har bestilt ytterligere fem busser, og regner med å øke sin avgangsfrekvens senest fra mars.

— Vi har foreslått for fylkeskommunen at det bør opprettes et ekstra flybusstopp i Olav Kyrres gate. Det vil gjøre trafikkavviklingen lettere, og det blir enklere for kundene å velge flybuss fra det selskapet de ønsker, tilføyer han.

Diskuter saken under .

FØRSTEVALGET: De fleste velger bussen med «SAS»-merket. Førti meter lenger bort står bussen til Der fant vi én passasjer.
PAUL SIGVE AMUNDSEN