Den korte meldingen sier:

«Flybussbergen er i dag tvunget til å innstille tilnærmet all ruteproduksjon i påvente av politisk behandling av Avinor og Tide buss sin adferd i flybuss saken. Se ruteinfo for detaljer. Vi beklager overfor alle berørte parter de konsekvenser dette medfører».

Det har ikke lyktes BT å få en kommentar fra Flybussbergen. I en SMS til BT henviser daglig leder Robert Aasmul til selskapets hjemmeside.

Akutt pengemangel

23. februar averterte selskapet en av bussene til salgs på Finn.no. Den gang forklarte daglig leder Robert Aasmul salget med dårlig økonomi:

- Er dette en spøk, eller?

- Nei, nå gjør vi alt vi kan for å få inn penger så vi kan betale lønninger og krav fra våre kreditorer. Vi vil selge eller leie ut busser for å få inn penger, sa direktør Robert Aasmul.

Departementet ser på saken

I februar henvendte Flybussbergen seg til Samferdselsdepartementet for å få prøvd praksisen til Avinor etter at de mistet muligheten til å konkurrere om busstoppene.

- Vi har mottatt henvendelsen fra Flybussbergen, som vi skjønner at er i en vanskelig situasjon. Vi har bedt Avinor om en redegjørelse om hvordan anbudsprosessen knyttet til bussholdeplassene på Flesland er gjennomført, med utgangspunkt i synspunktene fra Flybussbergen, sa statssekretær John-Ragnar Aarseth (H) i midten av februar.

Flybussbergen mistet de lukrative holdeplassene på Flesland etter å ha blitt utelatt fra anbudsrunden. Avinors begrunnelse var at selskapet hadde for dårlig økonomi. En rettsavgjørelse bekreftet senere at Avinor var i sin fulle rett til å utelate selskapet. Samferdselsdepartementet har ennå ikke kommet med en uttalelse i saken.