Flyselskapene vil gi deg bonus på flyreiser innenlands. Konkurransetilsynet vurderer dette, og vil komme med sin konklusjon om drøye to uker.

1. mai 2012 er det ti år siden forbudet mot bonusprogrammene ble innført.

— På de største rutene er konkurransen i det norske flymarkedet ganske sterk. Og vårt inntrykk er at prisene har gått ned etter hvert som konkurransen er intensivert. sier avdelingsdirektør Jostein Skaar i Konkurransetilsynet.

— Det er vel godt nytt for bonustilhengerne?

— Det vil jeg ikke si noe om nå. Vår anbefaling kommer før midten av februar, uttaler Skaar.

Skjør konkurranse

Det er langt ifra like sterk konkurranse på alle norske flyruter.

— De mindre rutene i stamnettet er skjøre med tanke på å opprettholde en effektiv konkurranse. Der er det et nokså lavt passasjergrunnlag, og gjerne helt på grensen til at det er plass til to aktører, sier Jostein Skaar. Dette gjelder eksempelvis enkelte ruter fra Oslo til flyplasser i Nord-Norge.

Widerøe utkonkurrert

På de aller minste rutene er det ikke passasjergrunnlag for mer enn en aktør. Her konkurrerer selskapene om å få konsesjon på de enkelte rutene.

— På de små rutene har Widerøe vært nærmest enerådende. Noe av årsaken har vært de tekniske kravene til innflygingssystemer. Nå har samferdselsdepartementet åpnet for flere systemer. Det resulterte i at Widerøe ble utkonkurrert av selskapet DAT på noen ruter, forteller Jostein Skaar.