Dei tilsette blei orienterte om oppseiingane i går. Dersom det ikkje lukkast å få ny kontrakt til sommaren, kan fleire måtte gå.

Verftsdirektør Kjetil Bollestad seier verftet er i ein kritisk fase, men håpar dei skal få avtale på å byggje ein juicetankar.

STX Florø har to båtar att av ein kontrakt på totalt seks kjemikalietankskip til reiarlaget Stolt-Nielsen. Den siste av desse skipa skal leverast våren 2010.