Fram til september i år mottok 30.000 personer tidlig alderspensjon, skriver Aftenposten.

Ordningen ble innført i år og gir de aller fleste muligheten til å ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år, forutsatt at de har nok opptjening til å få årlig pensjon over et minstebeløp.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) mener kvinner er for dårlige til å sette seg inn i pensjonssaker.

— Menn er mer opptatt av å få mest mulig ut av pengene sine. De tar ut pensjonspengene tidlig og investerer dem. De er mer opptatt av pensjonsdebatten og har skaffet seg mer kunnskaper om reformen, sier Bjurstrøm som understreker at hun trenger å vite mer om årsaken til forskjellene.

— Kvinner lever lenger, og er mer opptatt av å planlegge for hele pensjonstiden. Derfor venter de, og får dermed en høyere årlig pensjon enn de ellers ville fått, sier arbeidsministeren.

Hun mener det også har litt å si at menn i snitt har høyere inntekter enn kvinner, og dermed kan få en høyere årlig pensjon, selv om de tar den ut tidlig.