Av totalt 52 dødsulykker i norsk arbeidsliv i fjor skjedde ti av dem på Vestlandet. Bygg og anlegg er en spesielt utsatt bransje.

Tall fra Arbeidstilsynet viser også at utenlandske arbeidere er 50 prosent mer utsatt for arbeidsulykker enn norske arbeidere, og 30 prosent mer utsatt når det gjelder dødsulykker.

Derfor har Arbeidstilsynet valgt å gå tungt inn i bygg— og anleggsbransjen de neste årene, for å avdekke forhold som kan føre til ulykker. Nasjonale tilsynssatsinger skal også gjennomføres innen renhold, helse og sosial, overnatting og servering, og i transportbransjen.

— Vi skal gjøre en ekstra innsats der utfordringene er størst. Målet er at de som jobber i utsatte næringer skal ha lovlige arbeidsbetingelser og at færre skal få helseplager på grunn av arbeidsrelaterte belastninger, sa direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet da hun i morges redegjorde for etatens strategiplan for de kommende fire årene.

Arbeidstilsynets søkelys på inneklima i skolen fortsetter ut året.

— Det gjenstår en del tilsyn her på Vestlandet, blant annet starter vi straks med skolene i Os kommune, opplyser regiondirektør Kari Anne Birkeland for de tre vestlandsfylkene.