— Vi er veldig glade for denne utviklingen. Veksten er ikke unik for Bergen, men gjennomgående for flytrafikken generelt, sier flyplassjef Adelheid Nes (bildet) ved Bergen lufthavn Flesland.

Juliveksten utgjorde 9,5 prosent.

—  Økningen kommer dels av bedre økonomi og mer reising generelt, økende internasjonalisering av næringslivet og befolkningsvekst, sier Nes.

Hun mener også god markedsføring av både lufthavnen og regionen som reisedestinasjon har bidratt til de positive tallene.

Halvårsveksten i flypassasjerer på Flesland har vært på 14,5 prosent.

— Denne veksten ser spesielt høy ut på grunn av askeskyen i fjor som ga en reduksjon i flytrafikken, sier Nes.

I 2009 hadde flyplassen i likhet med alle Avinors flyplasser en nedgang i passasjertallene på om lag 3,5 prosent. I 2010 snudde trenden igjen og Flesland hadde det høyeste passasjertallet noensinne på 4,9 millioner.

— Tallet ligger an til å bli høyere i år, sier Nes.

Flere med Norwegian

Nærmere 1,6 millioner passasjerer fløy med Norwegian i juli i år, en økning på 21 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Aldri før har selskapet hatt så høyt passasjertall på en måned. Men hvor mange passasjerer Norwegian hadde ved Bergen lufthavn Flesland, vil de ikke ut med.

— Vi gir ikke ut tall for enkelte flyginger eller flyplasser der vi flyr. Men det er en sammenheng mellom vekst totalt og vekst på flyplassene der vi er store. Det er naturlig å tenke at Flesland har bidratt til veksten vår, sier kommunikasjonsrådgiver Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Norwegians passasjervekst har økt jevnt og trutt siden 2006. Da hadde selskapet 5,1 millioner passasjerer totalt, mens i fjor hadde antallet vokst til 13 millioner.

— Vi er strålende fornøyde med passasjerveksten. Vi er spesielt fornøyde med at vi opplever en så sterk passasjervekst og flyr med så fulle fly, sier Sandaker-Nielsen.

Mens det var nedgang i antall flypassasjerer totalt i 2009, opplevde Norwegian vekst også dette året.

— Vi opplever passasjervekst fra år til år, og måned til måned. Reiselysten til nordmenn er stor og den øker i takt med tilbudet, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Mer feriereiser

SAS hadde en vekst i antall passasjerer på 6,6 prosent i juli i år sammenlignet med året før.

— Vi ligger også med en kabinfaktor (andel fylte seter, red.anm.), på 85,6 prosent. Det er den høyeste kabinfaktoren vi noensinne har hatt, sier IR-sjef i SAS, Sture Stølen.

Han er spesielt fornøyd med veksten i ferie- og fritidsreiser.

— Det har vært bra etterspørsel i sommer, spesielt på turistreisemål både i Norge og Sverige. Det skyldes nok både den dårlige sommeren i Skandinavia og den gode økonomiske veksten i Skandinavia, spesielt i Norge og Sverige, sier han.

SAS hadde færre passasjerer i fjor enn for fem år siden. På samme tid har Norwegian opplevd en økning i antall passasjerer, fra 5,1 millioner i 2006 til 13 millioner i fjor.

— At Norwegian spiser markedsandeler har vært en klar trend de senere årene, kommenterer forsker Jon Martin Denstadli ved Transportøkonomisk institutt.

Lavere priser

Denstadli er ikke overrasket over at flere reiser med fly nå enn for få år siden.

— Prisindeksen viser at det fortsatt er nedgang i flyprisene samtidig som rutetilbudet øker. Bergen har opplevd betydelig bedring i rutetilbudet de siste årene, noe som lokker til seg flere passasjerer. Nordmenn har god økonomi og sammen med lave flypriser, stimulerer det til reiseaktivitet, sier forskeren.

Han vil foreløpig ikke si noe om børsuroen de siste dagene kan påvirke flytrafikken fremover.

- Rent generelt vil jeg si at økonomisk usikkerhet ikke er gunstig for utviklingen av flytrafikken. Hvis folk føler usikkerhet, bremser det reisevirksomheten. Spørsmålet er om det vedvarer, det er det ingen som vet, sier Denstadli.

FORNØYD: Flyplassjef Adelheid Nes.