En markedsundersøkelse Nordea Liv har gjort blant sine pensjonskunder viser at mange bedrifter planlegger å gi sine ansatte bedre pensjon.

— Nesten halvparten av bedriftskundene som har pensjonsavtaler utover den obligatoriske minimumsordningen sier de øker å øke innskuddene for sine ansatte, sier adm. direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv.

Rundt tyve prosent av bedriftskundene som har minimumsorndingen på to prosent innskudd av den ansattes lønn utover 1G sier det samme.

Kan spare mer

Bedriftene kan etter nye regler som ble innført 1. januar i år betale innskudd med inntil 7 prosent av lønn for medarbeidere med inntekt opp til vel 600.000 kroner i lønn og ytterligere med 25,1 prosent av overstigende lønn opp til vel 1 million kroner.

For en person som tjener 700.000 kroner kan det dermed nå betales pensjonsinnskudd på vel 66.000 kroner årlig.

Forvalter 77 milliarder

Nordea Livs resultat før skatt ved utgangen av mars ble 98 millioner kroner, mot 127 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

Nordea Livs forvaltningskapital har i løpet av de siste 12 måneder økt med 16 prosent til 77,1 milliarder kroner.