Nav kom i dag med statistikk som viser at regjeringen ikke har lykkes i å stoppe veksten i unge på uføretrygd.

Ved utgangen av juni var 10.200 mellom 18 og 29 år på uføretrygd her i landet. Det er en økning på 5,3 prosent fra samme tid i fjor.

— For andre år på rad ser vi nå en økning i andelen unge uføre. Det er bekymringsfullt. De som blir uføre i ung alder, risikerer et langt liv utenfor arbeidslivet, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

- Svikter de unge

— Dette viser at regjeringen har sviktet de unge som har havnet i et uføre, seier Peter Christian Frølich, 3. kandidat for Høyre i Hordaland.

Han viser til at veksten kommer på toppen av flere år med kraftig økning i antallet unge uføre her i landet.

- Urovekkende

Også i Hordaland øker antallet unge på uføretrygd. Ved utgangen av juni var 878 menneske i fylket mellom 18 og 29 år uføre. Det er 37 flere enn for eit år siden, ein en økning på 4,4 prosent.

Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Hordaland sier de er bekymret over økningenutviklingen, men at de ikke har noen forklaring på veksten.

— Det er vanskelig å si hva årsaken til veksten er. Vi jobber sammen med alle offentlige aktører for å hindre at de kommer så langt at de blir brukere av Nav-systemet, sier hun.

- Dere har hatt fokus på veksten i unge uføre i flere år. Er det ikke en fallitterklæring at antallet unge uføre likevel øker?

— Det er urovekkende, men jeg har ingen god forklaring på dette, sier hun.

Psykiatri og rus

Bogsnes sier de ikke har noen oversikt over bakgrunnen til de 37 unge som nå har gått inn i uførekøen i Hordaland.

— Dette er ungdom som har falt ut tidlig i livet, og som ofte har sammensette problemstillinger med rus og psykiatri, sier hun.

Færre eldre uføre

Samtidig har talet på uføre i den eldste aldersgruppen, mellom 60 og 67 år, gått ned både nasjonalt og i Hordaland. Her i fylket er nedgangen på 407 personer, eller fire prosent.

Mens Østfold og Telemark topper listen over uføretrygdede her i landet, er Hordaland blant fylkene med lavest andel uføre.

Her i fylket er det Jondal som har størst andel på uføretrygd, med 12,1 prosent av den arbeidsføre befolkningenr. Det er også mange uføre i Øygarden (11,3 prosent) og Fedje (11,2 prosent).

Færrest uføre finner en i Os (6,8 prosent), Voss (6,8 prosent) og Bergen (7 prosent).

FLERE UNGE UFØRE: - Dette viser at regjeringen har sviktet de unge som har havnet i et uføre, seier Peter Christian Frølich, 3. kandidat for Høyre i Hordaland.