I juli i år har Skyss registrert om lag seks prosent flere påstigninger i bergensområdet enn i samme måned i fjor.

— Juli er en litt vanskelig måned å måle da det kan oppstå store endringer fra år til år i forhold til når folk tar ferie. Vi vet ennå ikke om den positive økningen skyldes nye bompengetakster, her må vi nok ha ytterligere to-tre måneder før vi kan se noen trend, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Lundberg Berntzen i Skyss. Hun peker på bybaneforlengelsen til Lagunen også har gitt flere påstigninger.

— Her kan det være flere elementer som spiller inn, sier hun.

Samtidig har det vært færre biler som har kjørt gjennom bomstasjonene i Bergen i juli. Tallene fra Bro- og Tunnelselskapet viser en nedgang på drøye 79.000 passeringer, eller litt over to prosent.

Driftssjef i Bro- og Tunnelselskapet sier at de har mottatt mange klager fra bilister som er misfornøyde med takstøkningen som kom 1. juli. Da ble bompengesatsen i Bergen økt fra 15 til 25 kroner.

— Vi har hatt økt pågang til kundesenteret, og i perioder har det vært vanskelig å komme gjennom på telefon. Vi anbefaler at kundene benytter seg av websidene våre hvis de vil gjøre endringer på avtalen sin, sier Grethe Kleppe.

Fører høyere bompenger til at du velger buss istedenfor bil? Si din mening i kommentarfeltet!