Målrettede kampanjer og prisfall bidrar til at husholdningene i de viktigste markedene konsumerer mer torsk enn for ett år siden.

Mens 2009 har vært et eventyrlig år for laks, sild og makrell, har torsken slitt. I vinter gikk alarmklokkene i vår for eksporten av norsk torsk. Kombinasjonen av at torsken gjennom flere år har blitt for dyr i markedet, finanskrisen og økte kvoter fikk regjeringen til å bevilge 25,5 millioner kroner i et krisetiltak for å bedre markedsføringen.

Kampanjer

I de viktigste markedene gikk Eksportutvalget for fisk (EFF) ut med målrettede kampanjer for å øke salget av norsk torsk. Ferske tall over konsumentenes kjøp av torskeprodukter antyder at kampanjene har virket.

– Fra januar til september har eksporten av fryste torskeprodukter økt med hele 60 prosent i forhold til samme periode i fjor. Eksporten av klippfisk til husholdningene har økt med 20 prosent, mens eksporten av salt torsk er redusert med 31 prosent, sier markedsdirektør Merete Kristiansen i Eksportutvalget for fisk til NTB.

Styrker seg

Portugal er det største enkeltmarkedet for norsk klippfisk. Men problemene med å få solgt salt torsk til Portugal preget nyhetsbildet i vår. Tall som TNS World Panel og EFF har hentet inn på salget til konsumenter i Portugal er oppløftende.

– I årets ni første måneder har det gått 15.600 tonn med norsk klippfisk og saltfisk mot 9800 tonn i samme periode i fjor. I samme periode har Norges markedsandel i Portugal økt fra 41 til 53 prosent. Det er en formidabel økning som skyldes kampanjene vi har kjørt, sier Kristiansen.

Frankrike opp

Også i Frankrike ser det ut til å løsne for torsken. I årets ni første måneder økte konsumet av fersk torsk i franske husholdninger med hele 52 prosent.

– Så langt i år er det konsumert 11.400 tonn fersk torsk i Frankrike. Det er nesten 4000 tonn mer enn på samme tid i fjor. Vi ser at torsken i større grad enn laksen tåler en høyere pris. Snittprisen på laks i Frankrike har vært rundt 10–11 euro pr. kilo. Da prisen på torsk ble redusert fra 16 euro kiloen til 14 euro, reagerte markedet positivt på det, sier Kristiansen.

Imidlertid er det ikke sikkert at ytterligere prisreduksjoner vil gjøre at du tar ut mer i det franske markedet. Dette fordi den oppfattes som et mer eksklusivt produkt og kan koste litt mer.

Nye kjøpere

Ifølge markedsdirektøren er det ekstra positivt at volumøkningen i Frankrike ikke bare skyldes at de som fra før av spiser torsk øker sitt forbruk, men at nye grupper kjøper torsk.

– Vi ser at det er 980.000 flere franske husholdninger som har kjøpt torsk i årets ni første måneder, sammenlignet med i fjor.

En forbrukerundersøkelse gjennomført av TNS/EFF viser at franskmenn oppfatter at Norge er leverandør av kvalitetsprodukter som er enkle å tilberede og appetittvekkende.

– Det er nettopp de kvalitetene vi har markedsført, sier hun.

Svenskene tilbake

I Sverige har ikke prisen på norsk torsk gått ned. Til tross for dette har konsumet av norsk torsk i husholdningene økt med 30 prosent. Dette er ifølge Eksportutvalget et viktig gjennombrudd fordi svenskene har vært tilbakeholdne med å kjøpe en fisk de oppfatter som utrydningstruet.

– Det viktigste gjennomslaget i Sverige kom da WWF i vår grønnlistet torsk fra Barentshavet, og vi omsider fikk oppmerksomhet om vårt budskap om at norsk torsk er bærekraftig, sier Merete Kristiansen.