— Våre kostnader var i fjor 16,5 prosent av premieinntektene og jeg har faktisk ikke registrert at noen var bedre, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.

— Vi har ikke tallfestet noen målsetting i 2020, men har sagt at vår ambisjon er å nå en kostnadsprosent på 15 i regnskapsåret 2014, sier Baastad.

Han tør ikke spå hvilke konsekvenser dette vill få for bemanningen.

— Men vi vil nok investere relativ sett mer i teknologi enn nye ansatte, sier Baastad.

Lesebrett og smarttelefoner

Konsernsjefen minner om at en stor del av kontakten med kundene allerede skjer elektronisk.

— Og dette vil bare utvikle seg videre med lesebrett og smarte mobiltelefoner. Det betyr endret kundeadferd som vi må møte med mer nettbaserte løsninger, sier Baastad.

Han minner likevel om at mange av skadeselskapenes produkter er kompliserte og kan ikke sammenlignes med betalingsformidling i bankene.

I If har man så vidt begynt å automatiserte skadeoppgjør.

— Det skjer foreløpig ved skader på kjæledyr og hest, som har vært hos dyrlegen. Der behandler faktisk kunden selv sin egen skadesak, sier informasjonsdirektør i If, Jack Frostad.

Foreløpig har de nettbaserte løsningene hvor kunden gjør arbeidet selv ikke fått det store omfanget.

— Men planene har vi holdt på med lenge, og de er kommet langt, sier Frostad.

Kort behandlingstid

Han minner om at If og andre i bransjen allerede har forenklet de fleste skadeoppgjør betydelig.

— Tidligere samlet vi papir og ventet til bunken var full. Nå nøyer vi oss med en telefon til kunden, og 60 prosent av skadene oppklares i løpet av 24 timer, sier Frostad.

Han sier at konsentrasjon og spesialisering av skadesentre og kundesentre til ulike norske byer også har vært viktig for å få ned kostnaden i If.

— Eksempelvis er et spesialistsenter for rettshjelp og erstatningsansvar lagt til Bergen. Borte hos dere har vi også samlet et skadesenter for fritidsbåter, sier Frostad.