Ved utgangen av januar var 81.300 personer registrert som helt ledige i Norge. Det er 500 færre ledige nå enn for ett år siden. Antallet helt ledige utgjør nå 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Se kommunetall for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Se mer ledighetsstatistikk her.

Flest kvinner

— Det er færre nye arbeidsledige som melder seg hos Nav, og det lyses ut flere ledige stillinger. Dette tyder på at etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg opp den siste tiden, konstaterer arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding.

Men i Hordaland er 7454 registrert som helt ledige. Det er 244 flere personer sammenlignet med samme periode i fjor, en økning på tre prosent.

Mens antall mannlige arbeidsledige har falt med en prosent i fylket, har antall kvinnelige ledige i Hordaland økt med hele elleve prosent i forhold til januar 2010, ifølge Nav.

— Det er fortsatt ikke svære tall. 269 flere kvinner går ledige nå sammenlignet med et år siden, sier assisterende direktør Tommy Johansen i Nav Hordaland til bt.no.

Offentlig nedbemanning Økningen blant ledige kvinner skyldes at ledigheten øker mest i offentlig sektor, hvor en stor andel av den kvinnelige arbeidsstyrken jobber. Innen undervisning har det blitt 21 prosent flere ledige på ett år. Innen helse, pleie og omsorg og barne- og ungdomsarbeid har ledigheten økt med 15 prosent, ifølge Nav.

Ledigheten er imidlertid fortsatt lav innen disse yrkene. I undervisning er ledigheten på 0,9 prosent og innen helse, pleie og omsorg er den på 1,3 prosent.

— Det er nok en del ufaglærte som har jobbet innenfor undervisning, for eksempel assistenter, som er inkludert i tallene, sier Johansen.

Han mener nedgangen først og fremst er en justering.

— Under finanskrisen ansatte man mange i offentlig sektor. Nå gjøres det grep for å effektivisere i sektoren, sier han.

Trivselsfylket best

Ledigheten går mest ned for industriarbeidere og meglere og konsulenter. Det er nå syv prosent færre ledige industriarbeidere og seks prosent færre ledige meglere og konsulenter enn for ett år siden.

I prosent av arbeidsstyrken er det fortsatt flere ledige menn enn kvinner, både i Hordaland og Sogn og Fjordane.

I Sogn og Fjordane synker antall ledige for første gang siden september 2008. 1341 personer er registrert som ledige i fylket, det utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det gjør Sogn og Fjordane til fylket med lavest ledighet for øyeblikket.

Er du bekymret for å bli arbeidsledig? Si din mening!