En slik identitet er nødvendig for at Skattedirektoratet skal kunne utvide tilbudet om å levere inn selvangivelser med flere opplysninger enn det som er tillatt i dag.

Til nå har folk kunnet sende inn selvangivelser via e-post eller telefon ved å bruke den pin-koden som er trykket på hver selvangivelse. Pin-koden er en engangskode. For at folk skal kunne gi fra seg flere følsomme skatteopplysninger over e-post, krever Skattedirektoratet en sikrere identifisering av skattyterne enn det man kan få med en pin-kode. Denne sikrere identifiseringen mener direktoratet at skattebetalerne kan få ved å bruke Postens tilbud om elektronisk identitet. En slik identitet skal sørge for at ingen kan gi seg ut for å være en annen ved overføring av e-post.

Håper på en million –I fjor var det vel 600.000 selvangivelser som ble levert via e-post og via telefon — 300.00 over internett og 312.000 over telefon. I år håper jeg at en million selvangivelser blir levert inn på denne måten, sier skattedirektør Bjarne Hope.

Ved at flere velger denne måten å levere selvangivelsen på, mener Hope at ligningskontorene kan få mer tid til å konsentrere seg om de tunge og vanskelige selvangivelsene, som krever mye kontrollarbeid.

Målet er at alle selvangivelser skal kunne leveres over e-post. Men foreløpig er ikke sikkerheten ved Postens elektroniske identifisering godt nok utprøvd til at Skattedirektoratet kan tilby elektronisk sending av alle selvangivelser.

De tilleggsopplysningene som folk kan ta med i år hvis de velger å levere selvangivelsen via e-post, er fradrag for stell av barn og fødselsnummeret på den man har barn med, opplyser Hope til NTB.

En seier Konsernsjef Kaare Frydenberg i Posten Norge ser det som en seier at Skattedirektoratet med sitt lager av sensitive personopplysninger tar i bruk Postens elektroniske identitet (eID).

–Vårt tilbud om eID brukes av alle som ønsker det, og vi ser gjerne at andre etater i staten blir kunder hos oss, sier Frydenberg. Målet er å utvikle sikkerheten til den elektroniske identiteten slik at den kan benyttes til å inngå kontrakter over internett, opplyser han.

I fjor opplevde Skattedirektoratet at e-post-tjenesten om levering av selvangivelsen brøt sammen fordi så mange leverte den samtidig. Dette mener Hope skal kunne unngås i år ved at Posten leverer en e-post-tjeneste med utvidet kapasitet.

NTB Relevante lenker hos Skatteetaten: Skatteetatens råd om hva du bør gjøre i januar Slik bestiller du elektronisk identitet Mer om elektronisk levering av selvangivelsen Regn ut hvor mye du får i skatt(Bergens Tidende påtar seg ikke ansvar for innholdet på eksterne nettsteder.)

KRONER: Skatteetaten vil gjerne ha en mail om hvor mye eller lite du har av dem. (Foto: ScanPix)