Det nå er flere arbeidsledige innen ingeniør— og IKT-fag enn tidligere. Her øker arbeidsledigheten i Hordaland med 52 prosent sammenliket med januar i fjor.

— Stadig flere går arbeidsledige lenge, og en stor del av veksten i ledigheten skyldes at de som er gått ledige en stund, sliter med å komme i jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

700 flere ledige

Ledigheten i Norge økte med 700 personer i januar, justert for sesongvariasjoner.

Nå er 85.100 personer registrert som helt ledige hos Nav, en økning på 31 prosent fra i fjor. Det tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten er høyest i Finnmark, med 4,2 prosent. Lavest ledighet er det i Sogn og Fjordane med 2,5 prosent.

Unge menn

Ledigheten er høyest blant unge menn i alderen 20-24 år, med 8,0 prosent. Lavest ledighet har kvinner mellom 50 og 59 år med 1,5 prosent. Det siste året har ledigheten økt mest for menn i aldersgruppen 40-59 år.

Tallene fra Nav viser at det er mer enn dobbelt så mange arbeidsledige som har søkt jobb i et halvt til halvannet år sammenlignet med i fjor. Antall personer som melder seg ledige, ligger omtrent på fjorårets nivå.