Også blant ordførere som ikke regner med bedre råd, er det flere som vil sørge for flere hender i pleie og omsorg. Da må politikerne kutter andre steder.

Av 25 kommuner sier 14 at de vil ansette flere i eldreomsorgen. 11 kommuner har ikke råd eller svarer at dagens standard er tilfredsstillende

Når det gjelder et spørsmål om å øke innsatsen i skolen, er det kun Stord som svarer ja. Der blir det avsatt fem millioner mer til spesialpedagoger. Flere mindre kommuner har allerede så god lærertetthet at de ikke ser behov for å sette inn mer ressurser.