Januar er den svakeste måneden i året, påpeker Norwegian-direktør Bjørn Kjos, som sier seg «meget godt fornøyd» både med veksten og fyllingsgraden i januar.

Norwegian er i ferd med å bytte ut flyflåten, og stadig flere nye Boeing 737-800 med større kapasitet settes inn i trafikk. Ifølge Kjos betyr det reduserte kostnader for selskapet, reduserte priser for passasjerene og reduserte utslipp per passasjer.

Tross passasjerveksten falt yielden til 0,48 for januar, ned 21 prosent fra januar i fjor. Yield er uttrykket for hvor mye penger hver passasjer betaler for hver fløyet kilometer. Ifølge pressemeldingen fra Norwegian skyldes fallet «blant annet bortfall av drivstofftillegg, samt en endring i ruteporteføljen og innfasing av nye fly med høyere kapasitet og lavere enhetskostnad».

Kabinfaktoren var uendret på 72 prosent. 99 prosent av de planlagte flygingene ble fløyet, og drøye sju av ti fly var i rute.