• Regelverket er blitt ganske godt, men salgsformen av kreditt i butikkene er gjennomgående for dårlig, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Nylig skrev BT om Knut Helland som hadde blitt pådyttet et kredittkort da han skulle kjøpe TV på Elkjøp. Siden artikkelen sto på trykk har et tosifret antall personer henvendt seg til oss og fortalt lignende eller identiske historier.

— Vi får også mange henvendelser fra folk som opplever å bli pådyttet kreditt, forteller forbrukerombud Gry Nergård.

Hun har selv opplevd å bli forsøkt solgt kreditt uten å ha fått nok opplysninger om avtalen.

  • Det ble presentert som en rentefri betalingsutsettelse. Det ble ikke sagt noe om at jeg også ville ha inngått en kredittavtale som kunne bli dyr, forteller hun.

- Godt regelverk

De siste årene er det blitt jobbet mye med å få på plass et godt regelverk rundt markedsføring og salg av kreditt.

  • Regelverket er nå ganske godt. Du skal ha veldig god informasjon før du inngår en så stor og viktig avtale. Selger har både informasjons- og veiledningsplikt, sier Nergård.

Likevel er det mange som kontakter Forbrukerombudet etter å ha fått kredittkortet i posten.

  • Selv om regelverket er bra, er salgsformen i butikkene gjennomgående for dårlig, sier Nergård.

Noe av problemet er at det underkommuniseres at kreditt ofte kan bli svært dyrt.

  • Forretningene har en utfordring når de skal selge produkter de ikke er eksperter på, forklarer forbrukerombudet.

Vanskelig situasjon

Hun stiller også spørsmål ved gyldigheten til mange av avtalene som er inngått i butikker.

  • Du skal ha god informasjon om alt ved kredittavtalen og alle betingelser før du inngår den. Det holder gjerne ikke at det står i papirene du signerer. Selger skal gå nøye gjennom alle forhold. I tillegg skal selgeren gi deg råd om hvorvidt kreditt er lurt eller ikke, sier Nergård.
  • Hele salgssituasjonen er at du står et sted hvor du ikke normalt kjøper kreditt. Tiden tillater ikke nøye vurdering. Selgere klarer ikke å formidle at det er en kredittavtale du inngår. Til sammen gjør dette at det blir en vanskelig situasjon for kundene, og kanskje er ikke avtalen gyldig siden ikke alle vilkårene er oppfylt, legger hun til.

Nergård oppfordrer folk til å tenke seg godt om når de får tilbud om å betale varer på kreditt, spesielt nå som julehandelen nærmer seg.

Gjennomgikk rutinene

Morten Grusd er country manager i Ikano Bank, som står bak kredittkortene blant andre Elkjøp, Lefdal og Ikea tilbyr. Etter forrige artikkel har banken gått gjennom rutinene sine.

  • Vi fant det naturlig etter BTs artikkel å gå gjennom dokumentet som kundene presenteres ute i butikkene. Jeg har også snakket med våre distriktsrepresentanter som driver med opplæring hver dag.
  • Og konklusjonen er?
  • Vi ønsker å være helt åpne om dette. Øverst på arket som kunden får presentert, er det et bilde av kredittkortet som tilbys, og betingelsene for kunden er uthevet med fet skrift. Derfor mener vi at rammeverket er godt nok.

Morten Grusd innrømmer at det selvsagt kan skje glipper i stressede situasjoner, med mye folk i butikkene og kø foran kassene.

  • Det er bra avisen fokuserer på dette, for det må for all del ikke feste seg et inntrykk av at noen er interessert i å lure kundene til å skaffe seg kredittkort, sier han.

Har du blitt "påtvunget" kredittkort? Bruk kommentarfeltet under!