• Betalingsevnen er nå mye sterkere enn i 2009, sier Nordea-sjef Dagfinn Neteland.

Mindre inntekter og økte kostnader ga Nordea Region Vest et resultat før tap på 426 millioner kroner i 2010. Det er 117 millioner kroner svakere enn i 2009. For Nordea Norge økte resultatet før tap fra 5,9 milliarder til 6,6 milliarder kroner i fjor.

Men resultatet ble styrket av at stadig flere nordmenn klarer å betale regningene sine. Nordea Region Vest måtte avskrive 41,5 millioner kroner i tap på utlån i fjor. Det er nesten 40 prosent mindre enn i 2009. Da tapte banken 68 millioner kroner på misligholdte lån.

— Vi ser ingen tegn til uro. Flere betaler og har kommet seg gjennom finanskrisen. Det er positivt, sier regionsjef Dagfinn Neteland i Nordea.

Renteinntekt tørket inn

Driftsinntektene i Nordea Region Vest falt med 100,5 millioner kroner i 2010, en nedgang på 10,3 prosent.

— Det skyldes en engangsvirkning for korrigering av rentenivået, sier Neteland.

De mange rentereduksjonene i 2009 ga bankene høyere inntekter på grunn av den seks ukers forsinkelsen et nytt rentenivå trer i kraft for låntakerne. I fjor var renten mye mer stabil, derfor forsvant denne renteeffekten for bankene.

Har mer i banken

Vestlendingene hadde 15,6 milliarder kroner på bok i Nordea ved utgangen av året. Det er en milliard mer enn året før.

Ombygging av Nordea-kontorene er en viktig grunn til at driftskostnadene i fjor økte med 3,9 prosent, ifølge Neteland.

— Vi legger om strukturen. Nå har vi rådgivningskontor istedenfor tradisjonelle filialer over hele fjølen, sier han.

Nesten slutt på kontanter

Det eneste stedet hvor Nordea nå håndterer kontanter på Vestlandet, er i hovedkontoret i Bergen.

— Bare i fjor sank antall kassetransaksjoner med 15 prosent. Det er mye. Du kan jo spørre deg selv når du sist var i en bankfilial, sier Neteland.

Fikk forsikringskunder

Forsikringsselskapet Nordea Liv, med hovedsete i Fyllingsdalen, fikk 323 millioner kroner tilført fra kunder som flyttet fra andre selskaper i fjor, melder selskapet i en pressemelding.

Selskapet forvalter nå 52,3 milliarder kroner og er med det tredje størst i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge.

Like fullt ble resultatet før skatt svekket fra 410 millioner kroner til 392 millioner kroner i 2010.