— At befraktere stopper utbetalinger for å tvinge frem en reforhandling, er ikke ukjent. Selv ble vi tvunget til å gå med på å kutte de avtalte ratene for ett av våre fem skip, sier Christian Sundt, daglig leder og medeier i Seven Seas Carriers AS.

Skipet var opprinnelig utleid til et utenlandsk selskap for en femårsperiode. Tidligere i år kom kravet om reforhandling.

— Det var midtveis i utleieperioden. Vi måtte gå mye ned i pris, samtidig som avtalen ble forlenget med flere år, sier Sundt.

Han kjenner til at andre rederier har trukket skip når motparten nekter å betale, men det var ikke aktuelt for Seven Seas.

— Hvis du har en gammel kontrakt, med stor differanse til dagens spotpris, er det vanskelig å trekke skipet tilbake. Du vil da sannsynligvis få dekket ubetalt leie frem til bruddet, men det blir verre å kreve inn leien for resten av perioden, sier Sundt.

- Rederne lærer aldri

Hele shippingbransjen opplever en brottsjø om dagen. Ratene for både tank og tørrbulk er på svært lave nivåer (se grafikk).

— Rederne lærer aldri. De løper ut og kontraherer nye skip med en gang prisene er høye. Da tankratene var i himmelen i 2007, løp alle til verftet for å bygge båt, forteller shippinganalytiker Yngve Sandanger i Fondsfinans.

I tillegg til terminerte kontrakter og lave fraktrater, rammes rederiene av at skipene deres blir mindre verdt.

Tvunget til å selge

Tidligere denne uken ble det kjent at Saga Tankers tvinges til å selge to skip for å betjene gjeld. Ifølge Sandanger har skipene om lag halvert seg i verdi på ett år.

— Når verdiene på båtene har sunket så mye, sitter noen igjen med svarteper. Denne gangen ble det aksjonærene, sier han.

Sandanger forteller at verdifallet på skip har ført til at du nå får omtrent samme pris for å skrape en båt fra 1995, som du får for å selge den. Analytikeren mener omfattende skraping eller flere skip i opplag er nødvendig for å få rette opp i ubalansen mellom tilbud og etterspørsel.

— Dersom man får ut ti prosent av flåten, vil det absolutt hjelpe, sier han.

- Verst for de største

Ifølge shippinganalytiker Ole G. Stenhagen i Enskilda Securities er det stortankmarkedet som har det tøffest om dagen.

— Der er vi uhyre negative. Etterspørselen og oljeproduksjonen er god, men rederne har kontrahert altfor mange båter, sier Stenhagen.

Nettstedet Bloomberg skriver at verdensflåten av de største råoljetankskipene (VLCC) har vokst med ni prosent de to siste årene. Det er den kraftigste veksten siden 1983.

For kjemikalie- og produkttanker tror imidlertid Stenhagen at det er i ferd med å lysne.

— Nå tømmes ordrebøkene. Kraftig vekst i BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) gjør også at det vil bli økt etterspørsel, selv om verdensøkonomien er usikker, sier Stenhagen.

Innen tørrbulk har ratene også falt, men ifølge Stenhagen vil Kinas behov for import av kull og malm virke positivt for bulkrederiene.

Kina er nøkkelen

Den kritiske situasjonen for shippingbransjen kommer i en tid hvor verdenshandelen er overraskende sterk (se graf). Utfordringene kan dermed bli langt større dersom den økonomiske usikkerheten på ny sender verdenshandelen til bunns. Da vil rederiene merke nedturen umiddelbart.

Foreløpig drar Kina lasset med sitt enorme behov for kull og jernmalm som de bruker til bygging av infrastruktur.

— Men med en gang man ser at Kina slutter å bygge veier og broer, har vi et problem, sier Yngve Sandanger.

Hjelpes av terminaldrift

Administrerende direktør Jan A. Hammer i kjemikalietankrederiet Odfjell SE sier de ikke har opplevd avtalebrudd eller krav om reforhandlinger.

— Markedet er veldig dårlig, men det har ikke blitt verre i løpet av året, sier Hammer.

Odfjell-rederiet har fått drahjelp av god lønnsomheten på terminalvirksomheten. Tidligere i år solgte selskapet 49 prosent av sine to tankterminaler i Rotterdam og Houston. Det gjør at de står godt rustet finansielt dersom det økonomiske ruskeværet skulle fortsette.

BLE RAMMET: -Vi ble tvunget til å gå med på å kutte de avtalte ratene for ett av våre fem skip, sier Christian Sundt, daglig leder og medeier i Seven Seas Carriers AS.
tankgrafikk.JPG