— Alle saker ble godkjent i henhold til styrets forslag, sier Hans Petter Klohs, CFO i selskapet.

Ifølge Klohs er de langsiktige utsiktene for selskapet positive. Utbyttet til aksjonærene ble 30 øre pr. aksje. GC Rieber har brukt store deler av 2009 til investeringer i flåtefornyelse. Selskapet har også tilført vekstkapital på 195 millioner til selskapet Reef Subsea som ble stiftet i januar.

— Vi er i markedet for nye muligheter i isområdene nord i Canada og Sakkalien øst i Russland. En fellesutfordring i nord er is hele sesongen, og her kan vi bidra med vår kompetanse og erfaring, sier Klohs.

Angående eventuell fusjon mellom GC Rieber AS, er selskapenes rådgivere i dialog. En nærmere avklaring forventes å foreligge medio mai.