Bare 2 prosent av dem mellom 30 og 45 år sender tekstmeldinger i dette tidsrommet. Det viser en undersøkelse Telenor FoU (Forskning og utvikling) har gjort blant 2.000 nordmenn, i samarbeid med Universitetet i Trondheim (NTNU).

Forsker Rich Ling sier til Aftenposten at dette viser hvordan ungdom har etablert sin egen "sosiale" verden.

— Før var de avhengig av hustelefon, nå kan de kommunisere med omverdenen direkte fra soverommet, sier Ling.

Han mener man må se på dette som en del av løsrivelsesperioden hvor de unge tester grenser og utnytter muligheter.

Undersøkelsen omfatter alle teleoperatørene, og viser at nordmenn i snitt sender 31 tegn per tekstmelding. En analyse av 900 tekstmeldinger viser at en stor del av dem er koordineringsbeskjeder av typen: Skal vi treffes om en time? Hvor er du? og lignende.

(NTB)